Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
Vuxen och barn tittar på en surfplatta

Klorparaffiner är vanligt förekommande i konsumentprodukter

15 september 2023, 14:45

En studie från Kanada har visat att förbjudna kortkedjiga klorparaffiner är vanligt förekommande i konsumentprodukter, framför allt i leksaker och elektronik, produktgrupper som är av särskild betydelse för barn och ungas exponering för farliga kemikalier.  

Klorparaffiner kan finnas i en mängd olika produkter, bland annat kan de användas som flamskyddsmedel och mjukgörare i varor av plast. Utifrån kolkedjelängd delas de upp i kort-, mellan- och långkedjiga klorparaffiner. Syftet med den kanadensiska studien var att identifiera vilka konsumentprodukter som bidrar till inomhusexponering för klorparaffiner, med fokus på kortkedjiga klorparaffiner (SCCPs) som varit förbjudna i Kanada sedan 2013 och som också finns upptagna i Stockholmskonventionen om långlivade organiska föreningar (POPs) på grund av sina negativa miljö- och hälsoegenskaper. Totalt analyserades 96 prover (elektronik, leksaker, textilier, hygienprodukter, målarfärger m.m), samtliga inköpta efter 2013. SCCPs hittades i 87% av proverna, med de högsta halterna i elektronik och leksaker (skumboll) i halter upp till 0,93 vikt%. I vissa fall kunde förekomsten kopplas till produktion i länder där annan lagstiftning gäller (leksaker). Utöver SCCPs hittade man också mellan- och långkedjiga klorparaffiner, och noterbart var att de mellankedjiga klorparaffinerna (MCCPs) hittades i högre halter än SCCPs i de flesta proverna (upp till 1,9 vikt%). MCCPs är just nu under utredning för att tas upp i Stockholmskonventionen, dvs att de liksom SCCP kan komma att förbjudas globalt.    

Även om studien baseras på produkter köpta på den kanadensiska marknaden så drar författarna slutsatsen att samma produkter även finns på den amerikanska och europeiska marknaden och därmed kan bidra till inomhusexponering av farliga kemikalier globalt. Författarna lyfter också fram vikten av att man kontrollerar efterlevnad av kemikalielagstiftningen genom tillsynsprojekt, och att samordnade internationella ansträngningar behövs för att stoppa produktion och internationell handel med klorparaffiner. 

Resultaten i den här studien är i linje med resultaten i Kemikalieinspektionens olika tillsynsprojekt, där begränsade klorparaffiner ofta hittas i elektronik och varor av plast. I vissa fall i halter som överstiger tillåtna halter enligt POPs-förordningen (SCCP), och i vissa fall i halter som medför informationsplikt för ämnen upptagna på kandidatförteckningen (där både SCCP och MCCP finns med).   

Läs hela studien här

Läs Kemikalieinspektionens tillsynsrapporter här

Tips!

Som företag ansvarar du att de varor du säljer vidare uppfyller den kemikalielagstiftning som finns. Vill du lära dig mer om kemikalielagstiftning för varor och hur du kan börja arbeta för att ta reda på vad de varor du säljer innehåller?   
Anmäl dig då gärna till vår grundkurs: Innehåller dina varor farliga kemikalier?

Anna S Strid

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16