Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Steg 2. Identifiera oönskade ämnen i dina varor

I Steg 2 tar du reda på vilka ämnen som är skadliga och prioriterar och väljer de som ska fasas ut, substitueras. Det förutsätter att du har samlat in information om innehållet i dina varor från leverantörerna, som beskrevs i Steg 1.

2.1 Tolka information i dokument

I Steg 1 har du kontaktat din leverantör med Substitutionscentrums intyg eller dina egna. Det är inte alltid självklart att intygen fylls i tydligt, särskilt med utländska leverantörer, så du kommer behöva sätta dig ned och förstå intygen och tydligt dokumentera informationen systematiskt.

Kemikalier har ett universellt numeriskt namnsystem som kallas CAS-nummer.
Har du fått information för CAS-nummer i intygen kan du enkelt använda numret för att söka i databaser för att förstå mer om kemikalien.
Har du fått ett säkerhetsdatablad (SDS), så behöver du läsa dokumentet och hämta relevant information, som kemikalieiinnehåll och faroklassificeringar. Se Prevents läsanvisningar för säkerhetsdatablad här.

Dokument

Använd gärna vår Excel-mall som finns i stödmaterialet, för att samla din dokumentation på ett ställe.

Läs mer och hämta stödmaterialet här

2.2 Kartlägg hälso- och miljöfarliga egenskaper

Allting består av kemikalier och det är endast de med negativa egenskaper för människa och miljö som ska övervägas för substitution. Lyckligtvis finns det bra databaser och verktyg som du kan använda för att förstå om ett ämne bör fasas ut eller inte. 
Du kan exempelvis söka efter ämnen som redan är förbjudna, kräver tillstånd, finns på Kandidatförteckning eller har särskilt skadliga egenskaper. 

Kugge

Verktyg för att identifiera oönskade ämnen

 1. PRIO-guiden: Ett webbverktyg från Kemikalieinspektionen som hjälper dig med systematiskt kemikaliearbete och att prioritera ämnen för substitution utifrån två kategorier: Utfasningsämnen (ska utfasas helt) och prioriterade riskminskningsämnen (kräver en riskbedömning). Läs mer om begreppen här.
   
 2. SIN-List, "Substitute It Now", är en listan över 900 kemikalier med oönskade egenskaper. Listan går att filtrera efter kemikalier som är lagstiftade men även utifrån branscher eller funktionskemikalier som inte är lagstiftade. Databasen är framtagen av det internationella oberoende kemikaliesekretariatet Chemsec.
   
 3. List of Lists: Pharos, Toxnot  & Material Wise genomför sökningar i cirka 50 globala negativa listor och sammanställer kemikaliers egenskaper. På så sätt kan du få en global överblick för kemikalier.

Fler databaser och listor: 

 • SUBSPORT: Sammanstälning, "List-of-list", av restriktionslistor från flera branscher, företag, NGOs, globala överrenskommelser etc. 
 • OECDs eChemPortalDatabas som samlar information om kemiska faror och risker från statliga program över hela världen. 
 • Tyska NaturvårdsverketUmwelt Bundesamt UBA, har som målsättningen att skydda dricksvattentäkter och har tagit fram kriterier för ämnen som är Persistenta, Mobila och Toxiska (PMT) och mycket Persistenta och mycket Mobila (vPvM). I en PDF listas 134 substanser som uppfyller eller misstänks uppfylla dessa kriterier. Observera att dessa kriterier är under diskussion och är inte harmoniserade inom EU. 
 • Proposition 65: En förordning från Kalifornien vars mål är att skydda dricksvattentäkter från farliga ämnen som kan orsaka cancer och reproduktionstoxicitet. Målet är att minska användningen av dessa ämnen och därför krävs en märkning av konsumentprodukter som innehåller ämnena. 

Tips! Kontakta Substitutionscentrum om du behöver hjälp med vilka databaser som är relevanta för just din substitutionsfråga.

2.3. Prioritera ämnen för substitution

Visar det sig att det finns flera kemikalier med oönskade egenskaper i dina varor kan du behöva prioritera ämnen för substitution.

Substitutionscentrums förslag på prioritetsordning
1. Kemikalier som redan är förbjudna eller begränsade
2. Ämnen från Tillståndsförteckning
3. Ämnen från Kandidatlistan
4. Utfasningsämnen från PRIO-guiden
5. Prioriterade riskminskningsämnen från PRIO-guiden
6. Övriga SIN-list-ämnen, Substitute It Now
7. Branschspecifika listor, exempelvis Chemicall för textilier och elektronik

  Nyhet: Anmäl SVHC-ämnen till Echa

  Som tillverkare, importör eller distributör av en vara som sätts på marknaden i EU/EES måste du lämna information till SCIP-databasen (Substances of Concern In articles) hos Echa, om din vara innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i en halt av minst 0,1 viktprocent. Detta gäller från den 5 januari 2021.

  Läs mer om SCIP-databasen hos Kemikalieinspektionen


  2.4 Följ upp kemikaliekrav med labbtester

  För att följa upp att din leverantör har gett dig rätt information kan du välja att genomföra kemiska analyser och ta ut stickprov. Stickprov kan antingen tas ”slumpvis” eller genom att välja ut en särskilt prioriterad varugrupp, ett material eller en specifik leverantör.

  Tester är kostsamma så det gäller att prioritera, välj materialen med högst risk. Risken vägs mellan materialet i sig och leverantören. Materialtypen kan vara känd för utvalda funktionskemikalier, eller strikt lagstiftning och leverantörer arbetar olika med kemikalier, miljö och transparens.
   

  Glödlampa

  Tips! Kontakta Substitutionscentrum om du behöver hjälp att hitta lämpligt laboratorium för analys av din vara, material eller kemikalie.

   

  Vidare till Steg 3. Inventera alternativ

  Nina Melander

  Kontaktperson

  Nina Melander

  Rådgivare Substitutionscentrum

  Läs mer om Nina

  Kontakta Nina

  * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

  Relaterat

  Varför ska du fasa ut PFAS?

  PFAS används i många konsumentprodukter på grund av sin förmåga att stöta bort vatten, smuts och fett, bilda släta filmer och tåla höga temperaturer. De är mycket svåra att bryta ner och ansamlas därför i naturen där de utgör en s…
  Test & demo

  Provning och kemisk analys av textilier

  Testbädden erbjuder ett brett utbud av provnings – och analystjänster på textila material och RISE kunskap inom området är unik. Vi har en bred instrumentpark och utför ett stort antal ackrediterade analyser och provningar.
  Tjänst

  Analys av Allergena dispersions­färgämnen i textil

  Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser. Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll.  
  Tjänst

  Analys av cancerogena arylaminer från azofärgämne i textil

  Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser. Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll.  
  Tjänst

  Analys av Ftalater i textil och plast

  Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser. Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll.  
  Tjänst

  Analys av lösningsmedelsrester (NMP, DMAc, DMF, FA) i textil

  Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser. Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll.  
  Projekt

  Validering av in vitro-metod för test av kemikaliers hormonstörande effekt

  RISE deltar i ett europeiskt projekt som ska validera in vitro-testmetoder som kan bedöma kemikaliers hormonstörande effekt. Målet är att kunna använda metoderna för regulatorisk säkerhetsbedömning, och därmed bidra både till att …
  Tjänst

  Kloridanalys

  Corning 926 kloridanalysator är en digital kloridmätare som ger en direktavläsning. Den är utformad för snabba och exakta bestämningar av kloridnivåer i industriella prover. Klorider mellan 10 och 300 mg / dm3 kan mätas med använd…