Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Steg 2. Identifiera oönskade ämnen i dina varor

I Steg 2 är det dags att ta reda på vilka ämnen du ska börja med att byta ut, substituera. Det förutsätter att du har samlat in information om innehållet i dina varor från leverantörerna, som beskrevs i Steg 1.

2.1 Tolka information i dokument

Om informationen finns tillgänglig så notera vilka kemikalier din leverantör har deklarerat (med CAS-nummer och namn) och i vilken koncentration. Använd gärna vår Excel-mall som finns i stödmaterialet, för att samla din dokumentation på ett ställe. Koncentrationer av en kemikalie i din vara kan vara avgörande vid en riskbedömning och prioritering för vidare arbete.

Läs mer och hämta stödmaterialet här

2.2 Kartlägg hälso- och miljöfarliga egenskaper

Det finns många databaser och negativa listor du kan använda för att undersöka om ett ämne i din produkt är oönskad. Du kan exempelvis söka efter ämnen som redan är förbjudna, kräver tillstånd, är utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen. 

Förslag på sökordning i databaser och listor

 1. SIN-List, Substitute It Now, är framtagen av det internationella oberoende kemikaliesekretariatet Chemsec. Listan innehåller över 900 oönskade kemikalier, varav få är lagstiftade. Tillståndsförteckningen, Restriktionslistan och Kandidatförteckning under Reach är inkluderade i databasen och går att filtrera på. Det går även att filtrera på produktgrupper och funktionskemikalier.
 2. PRIO-guiden: Ett webbverktyg från Kemikalieinspektionen som hjälper dig att prioritera ämnen för substitution utifrån två kategorier: Utfasningsämnen (ska utfasas helt) och prioriterade riskminskningsämnen (användning kan accepteras efter riskbedömning). Läs mer om begreppen här. 
 3. List of Lists: Pharos, Toxnot  & Material Wise söker i cirka 50 globala negativa listor och sammanställer ämnesegenskaper. På så sätt får du ett globalt perspektiv, vilket är bra eftersom olika länder kan fokusera på andra kemikalier och listat dem som oönskade.

Fler databaser och listor: 

 • SUBSPORT: Har sammanställt en "List-of-list" för restriktionslistor från branscher, företag, NGO, globala överrenskommelser etc. 
 • OECDs eChemPortalDatabas som samlar information om kemiska faror och risker från statliga program över hela världen. 
 • Tyska NaturvårdsverketUmwelt Bundesamt UBA, har som målsättningen att skydda dricksvattentäkter och har tagit fram kriterier för ämnen som är Persistenta, Mobila och Toxiska (PMT) och mycket Persistenta och mycket Mobila (vPvM). I en PDF listas 134 substanser som uppfyller eller misstänks uppfylla dessa kriterier. Observera att dessa kriterier är under diskussion och är inte harmoniserade inom EU. 
 • Proposition 65: En förordning från Kalifornien vars mål är att skydda dricksvattentäkter från farliga ämnen som kan orsaka cancer och reproduktionstoxicitet. Målet är att minska användningen av dessa ämnen och därför krävs en märkning av konsumentprodukter som innehåller ämnena. 

Tips! Kontakta Substitutionscentrum om du behöver hjälp med vilka databaser som är relevanta för just din substitutionsfråga.

2.3. Prioritera ämnen för substitution

Visar det sig att det finns flera kemikalier med oönskade egenskaper i dina varor kan du behöva prioritera ämnen för substitution.

Det här är Substitutionscentrums förslag på prioritetsordning
1. Kemikalier som redan är förbjudna eller begränsade
2. Ämnen från Tillståndsförteckning
3. Ämnen från Kandidatlistan
4. Utfasningsämnen från PRIO-guiden
5. Prioriterade riskminskningsämnen från PRIO-guiden
6. Övriga SIN-list-ämnen, Substitute It Now
7. Branschspecifika listor, exempelvis Chemicall för textilier och elektronik

  Nyhet: Anmäl SVHC-ämnen till Echa

  Som tillverkare, importör eller distributör av en vara som sätts på marknaden i EU/EES måste du lämna information till SCIP-databasen (Substances of Concern In articles) hos Echa, om din vara innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i en halt av minst 0,1 viktprocent. Detta gäller från den 5 januari 2021.

  Läs mer om SCIP-databasen hos Kemikalieinspektionen


  2.4 Stickprover

  För att följa upp att din leverantör har gett dig rätt information kan du välja att genomföra kemiska analyser och ta ut stickprov. Stickprov kan antingen tas ”slumpvis” eller genom att välja ut en särskilt prioriterad varugrupp, ett material eller en specifik leverantör.

  Tips! Kontakta Substitutionscentrum om du behöver hjälp att hitta lämpligt laboratorium för analys av din vara, material eller kemikalie.

   

  Vidare till Steg 3. Inventera alternativ

  Nina Melander

  Kontaktperson

  Nina Melander

  Rådgivare Substitutionscentrum

  +46 10 516 52 16
  nina.melander@ri.se

  Läs mer om Nina

  Relaterat

  Fakta om PFAS

  PFAS är en grupp av högfluorerande ämnen som används i många konsumentprodukter på grund av sin förmåga att stöta bort vatten, smuts och fett. Men, de är mycket svåra att bryta ner och samlas därför i naturen och utgör en stor mil…
  Test & demo

  Provning och kemisk analys av textilier

  Testbädden erbjuder ett brett utbud av provnings – och analystjänster på textila material och RISE kunskap inom området är unik. Vi har en bred instrumentpark och utför ett stort antal ackrediterade analyser och provningar.
  Tjänst

  Analys av Allergena dispersions­färgämnen i textil

  Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser. Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll.  
  Tjänst

  Analys av cancerogena arylaminer från azofärgämne i textil

  Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser. Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll.  
  Tjänst

  Analys av Ftalater i textil och plast

  Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser. Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll.  
  Tjänst

  Analys av lösningsmedelsrester (NMP, DMAc, DMF, FA) i textil

  Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser. Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll.  
  Projekt

  Validering av in vitro-metod för test av kemikaliers hormonstörande effekt

  RISE deltar i ett europeiskt projekt som ska validera in vitro-testmetoder som kan bedöma kemikaliers hormonstörande effekt. Målet är att kunna använda metoderna för regulatorisk säkerhetsbedömning, och därmed bidra både till att …
  Tjänst

  Kloridanalys

  Corning 926 kloridanalysator är en digital kloridmätare som ger en direktavläsning. Den är utformad för snabba och exakta bestämningar av kloridnivåer i industriella prover. Klorider mellan 10 och 300 mg / dm3 kan mätas med använd…