Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Substitution färg

Allergiframkallande ämnen i konsumentprodukter ökar

30 mars 2023, 13:57

Antalet konsumentprodukter som innehåller allergiframkallande ämnen har ökat mer än sex gånger under de senaste 12 åren enligt Kemikalieinspektionens granskning av produktregistret. För att nå miljömålet "Giftfri miljö" borde utvecklingen vara den motsatta.

Kemikalieinspektionens produktregister är en databas som innehåller information om kemiska produkter och biotekniska organismer i Sverige. Företag som tillverkar eller för in sådana produkter i Sverige måste lämna information till produktregistret. Myndigheten undersöker förekomsten av allergiframkallande ämnen i kemiska produkter som ett sätt att mäta utvecklingen för miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö", och utvecklingen går inte åt rätt håll. 

Antalet konsumentprodukter märkta som allergiframkallande ökade från 725 år 2008 till 4 539 år 2020. Ökningen kan förklaras av flera faktorer, som att produkterna märks på rätt sätt till följd av EU:s förordning om klassificering och märkning (CLP) från 2008, samt riktade inspektioner från Kemikalieinspektionen. Men ökningen beror också på att fler kemiska produkter faktiskt innehåller allergiframkallande ämnen.

Konserveringsmedel i vattenbaserad färg

Exempel på kemiska produkter kan vara målarfärg, lim och rengöringsmedel. Just målarfärger har genomgått en förändring i sammansättningen och färgerna är numera oftast är vattenbaserade, vilket minskat mängden flyktiga organiska ämnen (VOC) som släpps ut i luften vid målning. Dock kräver vattenbaserad färg konserveringsmedel för att inte förstöras, och det är något som kan vara kraftigt allergiframkallande.

Förslag om reglering av ämnen i kläder och skor

Användningen av allergiframkallande ämnen är inte begränsad till kemiska produkter, utan kan finnas i varor som kläder och leksaker.

Kemikalieinspektionen lyfter att tillförlitliga och snabba testmetoder är en förutsättning för att minska exponering mot allergiframkallande ämnen. Myndigheten arbetar också för att lagstiftningen inom EU ska utvecklas. Under våren 2023 förväntas EU-kommissionen rösta om ett förslag från Sverige och Frankrike om att förbjuda över 1 000 hudallergiframkallande ämnen i bland annat kläder och skor.

Läs mer

 

Om flyktiga organiska ämnen - VOC

  • VOC (eng. Volatile Organic Compounds) är en samlande benämning av föroreningar, som i närvaro av solljus och tillsammans med kväveoxider bildar marknära ozon.
  • Ozon bidrar indirekt till växthuseffekten genom att minska skogens upptag av koldioxid med ca 10%, och dels direkt eftersom ozon är en klimatgas. 
  • Marknära ozon kan också skada gröda och skog samt vid längre exponering orsaka irritation och effekter på lungfunktion hos särskilt astmatiker. 
Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16