Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE i korthet

RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut. Som en innovationspartner för hela samhället hjälper vi till att utveckla teknologier, produkter, tjänster och processer som bidrar till en hållbar värld och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det gör vi i samarbete med och på uppdrag av näringsliv, akademi och offentlig sektor. Vi har också ett särskilt fokus på att stötta små och medelstora företag i deras innovationsprocesser. 

Idag är vi cirka 3 300 medarbetare som arbetar över hela landet och i ett antal utländska dotterbolag. Vi är forskare, tekniker, testare och andra experter som behövs i arbetet med morgondagens innovationer. 

På vetenskaplig grund hjälper vi våra kunder och partners att ställa om för att klara utmaningar, ta helhetsgrepp på komplexa frågor och stärka sin konkurrenskraft. Vårt erbjudande utgår ifrån våra spetskompetenser, ofta i kombination med våra unika test- och demonstrationsmiljöer och våra avancerade labbinstrument. 

RISE erbjudande spänner över många områden, branscher och sektorer. Med kunskap, utrustning och erfarenhet bidrar vi till din konkurrenskraft, hållbarhet, resiliens samt ökar din förmåga till omställning och förnyelse.

Vårt erbjudande hjälper dig genom hela din utvecklingsresa:

RISE är ett av 43 bolag som helt eller delvis ägs av svenska staten. Vi är också ett av de statligt ägda bolagen som har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag. Det innebär att riksdagen bestämt att bolagen, helt eller delvis, ska generera andra effekter än direkta vinster till statskassan. Inom RISE går vinsterna till utveckling av verksamheten för bästa möjliga stöd till näringsliv och samhälle.