Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
sport

Sportflaskor av plast läcker ut kemikalier till dricksvattnet

07 mars 2022, 09:19

Forskare vid Köpenhamns universitet har hittat flera hundra olika kemiska ämnen i kranvatten som förvarats i återanvändbara plastflaskor. Flera av dessa ämnen är potentiellt skadliga för människors hälsa. Det finns ett behov av bättre reglering och tillverkningsstandarder för tillverkare, enligt kemisterna bakom studien.

Två kemister från Köpenhamns universitet har studerat vilka kemiska ämnen som läcker ut till vattnet från återanvändbara, mjuka plastflaskor.
Det visade sig att det fanns hundratals ämnen i vatten som förvarats 24h i flaskorna. Forskarna har ännu inte identifierat en stor andel av ämnena och för de identifierade ämnena saknas information om toxicitet för minst 70%.

Fotoinitiatorer var den grupp identifierade ämnen som främst oroade forskarna eftersom de kan ha potentiellt cancerframkallande och hormonstörande effekter. Forskarna fann även flera olika mjukgörare, antioxidanter och släppmedel samt Dietyltoluamid (DEET), känd som den aktiva substansen i myggspray.

Studien visade även att maskindisk av flaskorna ökade migration av plastrelaterade kemikalier till vattnet, ämnen som fanns kvar också efter extra sköljning. En förklaring skulle kunna vara att maskindisk påverkar plasten på ett sätt som ökar migrationen av ämnen från materialet.

Forskarna understryker att de inte har avgjort om vattnet i flaskorna är hälsofarligt, eftersom de i nuläget bara har en uppskattning av halter av ämnena och ofullständig toxikologisk bedömning. De lyfter även misstanken att flasktillverkarna endast tillsätter en liten andel av ämnena avsiktligt medan de flesta ämnena formas i tillverkningsprocessen eller under användning. Detta inkluderar närvaron av myggmedlet DEET, som kan ha bildats när en av mjukgörarna i plasten brutits ned.

"Vi bryr oss så mycket om låga halter av bekämpningsmedel i vårt dricksvatten. Men när vi häller vatten i en behållare att dricka ur tillsätter vi omedvetet hundratals eller tusentals ämnen till vattnet själva. Även om vi ännu inte kan säga om ämnena i återanvändbara flaskor påverkar vår hälsa, så kommer jag att använda en flaska av glas eller rostfritt stål i framtiden” säger Jan H. Christensen, Professor i miljöanalytisk kemi vid Köpenhamns universitet och en av författarna till studien.

Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16