Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
kläder
Foto: Shanna Camilleri /Unsplash

Storföretag testar kemikalier i återvunnen textil

28 oktober 2021, 10:30

År 2019 initierade H&M och Ikea ett större projekt där återvunnen bomull skulle testas efter skadliga kemikalier. Året därpå anslöt Adidas, Bestseller, Gap, Kingfisher och Pvh för att även testa återvunnen polyester och ull. Resultatet hittills visar att de återvunna materialen innehöll mycket lite skadliga kemikalier, men ull stod ut som mest negativt.

Resultatet av projektet redovisades på ett webinarium arrangerat av Ikea, H&M och Chemsec. Enligt företagen är detta den största testningen som gjorts av kemikalieinnehåll på återvunnen råvara. Prover samlades in från Väst- Syd- och Nordeuropa, Sydostasien, Nordamerika och England.

Bomull

På 172 prover av återvunnen bomull gjordes totalt 24 700 testpunkter av olika kemikalier. Enbart 0,03 procent av testpunkterna i 8 av de återvunna materialproverna, visade en halt som var över den som satts upp som gränsvärde i företagens restriktionslistor  . Bisfenol A, tungmetallerna nickel och krom samt OPEO (oktylfenoletoxylater) var de ämnen som hittades i den återvunna bomullen över gränsvärdena. OPEO var endast underkänt i prover från Östasien.

Polyester

För den återvunna polyestern hade 85 av 169 råvaruprover för höga nivåer av ett eller flera av ämnena bisfenol A, DEHP, triklorbensen, diklorbensen, nonylfenoletoxylat (NPEO) eller tungmetallen kadmium. Men enbart 0,7 procent av 31 000 testpunkter på polyestern klarade inte gränsvärdena. Högsta andel underkända prover var på grund av triklorbensen och DEHP. PFAS och flamskyddsmedel upptäcktes enbart i polyesterprov från Storbritannien.

Ull

Ull stack ut negativt som material. Där visade nästan samtliga prover (145 av 154) för höga halter av alkylfenoletoxylaten NPEO. OPEO, Azo-aminer och arylaminsalter, tungmetallen krom hittades också i för höga nivåer i vissa ullprover. Eftersom de flesta analyserade ämnen i de flesta proven ändå visade halter under gränsvärden, var det ändå bara1,5 procent av 14 400 testpunkter för ull som blev underkända. Extraherbart krom hittades främst i prover från Nordeuropa.

 

Det ska förstås inte finnas förhöjda halter av dessa kemikalier alls i återvunna material, men farhågan var att man skulle hitta ännu mer än dessa fynd. Företagen i studien lyfter upp vikten av samarbete och transparens för att hålla de cirkulära materialflödena fria från skadliga kemikalier. De lyfter även vikten av att kemikalier regleras på gruppnivå utifrån struktur och funktion för att undvika osund substitution i framtida lagstiftning.

Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16