Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kund- och teamwebbplatser

RISE kund- och teamwebbplatser ger ökade möjligheter till informationsutbyte och samarbete. Det är en viktig del i vår relation med dig som kund. Här kan du snabbt och enkelt ta del av det mesta som rör ditt företags affärer med oss.

Besiktning online

+

Normpack

+

Kalibrering

+

Certifiering av ledningssystem

+

Personcertifiering

+

Inspection

+

Verifiering

+

Teamwebbplatser

+

ELSA

+

Behandling av Personuppgifter

Information till användare på RISE Kundwebbplats
Vilka personuppgifter behandlar RISE och varför?
RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) behandlar personuppgifter om dig. De personuppgifter som RISE behandlar om dig är namn och e-post adress som du själv eller din arbetsgivare har lämnat till RISE i samband med att skapa ett användarkonto för tjänsten RISE kundwebbplats (KWP) på www.ri.se, i anledning av att din arbetsgivare har en avtalsrelation med RISE.

RISE behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund, där RISE har ett berättigat intresse av behandlingen då den är nödvändig för att din arbetsgivare ska kunna nyttja tjänsten som ligger till grund för avtalsrelationen mellan din arbetsgivare och RISE.

Personuppgifterna används för följande ändamål: lägga upp dig som användare av KWP samt administrera och tillhandahålla åtkomsten av KWP.

Vem kommer att ha tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av en tredje part i egenskap av ett personuppgiftsbiträde. I sådana fall är RISE personuppgiftsansvarig för behandlingen. Personuppgiftsbiträdet kommer endast att behandla personuppgifterna i enlighet med det syfte för vilket de samlats in, och i enlighet med RISE instruktioner.

Dina personuppgifter överförs i regel inte till ett land utanför EU/EES. Om det ändå sker av någon anledning kommer RISE att tillse att den mottagande parten säkerställer adekvat skyddsnivå i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge behandlar RISE dina personuppgifter och vad händer med dem sedan?
RISE kommer att behandla dina personuppgifter till dess att du eller din arbetsgivare väljer att avsluta din tillgång till KWP och kommer därefter att radera dina personuppgifter. 
 
Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som RISE behandlar om dig, samt att begära rättelse av dessa uppgifter, genom att kontakta RISE dataskyddsombud på dpo@ri.se. Du har också rätt att inge klagomål avseende RISE behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är RISE Research Institutes of Sweden AB, Org.nr. 556464-6874, med adress: 
Box 857
501 15 Borås