Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild inifrån en bil som kör i en tunnel

Svensk börsjätte ser kemikalier som utmaning i EU:s taxonomi

05 september 2023, 12:08

Aktuell Hållbarhet gjorde i maj en granskning över hur väl svenska börsjättar är miljömässigt hållbara enligt EU:s gröna taxonomi. Resultatet efter granskningen visar att enbart någon enstaka procent av verksamheterna lever upp till kriterierna i taxonomin.

EU taxonomin som tillkom 18e Juni 2020 syftar till att styra kapital till miljömässigt hållbara investeringar. På sikt ska regelverket hjälpa till att nå Parisavtalet om klimatneutralitet år 2050.

Så, varför klarar inte börsjättarna granskningen? Aktuell Hållbarhet har analyserat rapporteringen av taxonomin bland de tio största svenska börsbolagen baserat på deras försäljning under 2022. Sex av de tio största företagen anser enligt granskningen att deras verksamhet i väsentliga delar faller under taxonomin men uppfyller idag inte taxonomins krav på miljömässig hållbarhet. I bästa fall lever endast några få procent av deras verksamhet upp till kraven.

De sex miljömålen listade under taxonomin är som följer:

  1. Begränsning av klimatförändringarna.
  2. Anpassning till klimatförändringarna.
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.
  4. Övergång till en cirkulär ekonomi, inklusive förebyggande av avfall och ökad användning av sekundära råmaterial.
  5. Förebyggande och begränsning av föroreningar.
  6. Skydd av biologisk mångfald och sunda ekosystem och återställande av skadade ekosystem.

Volvo Cars klassas idag inte som miljömässigt hållbar enligt taxonomin, detta trots laddhybrider och elbilar som lever upp till kriterierna för begränsning av klimatförändringar. Vad Volvo Cars faller på är kravet om att inte orsaka betydande skada inom övriga miljömål – vad som kallas DSNH (Do No Significant Harm) i taxonomirapporteringen, mer specifikt kravet om förebyggande och begränsningar av föroreningar. Detta innebär att verksamheter som använder särskilt farliga kemikalier behöver fasa ut dessa, för att kunna klassas som en miljömässigt hållbar investering.

– Det handlar om flera kemikalier och det är svårt att peka ut någon särskild som dominerande. Det de har gemensamt är att de är listade på Europeiska kemikaliemyndighetens kandidatlista, vilket innebär att det är kemiska ämnen som utreds ur ett riskperspektiv, men där det ännu inte finns några lagkrav som begränsar användningen. Flera av dessa ämnen fyller kritiska funktioner i till exempel bilarnas säkerhetssystem och vi är osäkra idag på hur svåra de är att byta ut. Vi inväntar dessutom ett förtydligande kring tolkningen av kriterierna, skriver Kristin Boldemann Wester, presstalesperson på Volvo Cars i ett mejlsvar till Aktuell Hållbarhet.

Kristin Boldemann Wester fortsätter med att förklara att tiden för utfasning kommer variera beroende på hur svårt det är att hitta alternativ, men att de tänker hålla sin tidsplan för att vara förenliga med taxonomiförordningen som prioritering.

Läs hela granskningen här

Driver du företag eller jobbar med hållbarhet?

Här kan du läsa mer om EUs kemikaliestrategi och här kan du hitta flertalet nyttiga dokument som du själv kan ladda ned för att börja med att fasa ut farliga kemikalier ur dina varor.

Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16