Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Steg 4. Välj alternativ

I steg 4 får du tips om hur du ska arbeta för att utvärdera de alternativ du identifierat till den kemikalie du vill fasa ut för att slutligen kunna välja ett alternativ. Alternativet du väljer måste framför allt vara säkert men måste också fungera i den tänkta applikationen och uppfylla eventuellt andra krav som ställts.   

Uteslut uppenbart dåliga alternativ först 

Det viktigaste steget för att välja alternativ är att utesluta alternativ med liknande eller kanske farliga eller särskilt farliga egenskaper som den kemikalie man vill fasa ut. 

Här kan du använda dig av kemikalielagstiftningen och olika substitutionsverktyg på samma sätt som du gjorde i Steg 2.

Fortsätt med att betygsätta alternativ utifrån fara

Efter att ha uteslutit uppenbart sämre alternativ bör kvarvarande alternativ utvärderas mer ingående. Det finns flera guider och metoder man kan använda för detta där man utifrån kemikaliernas inneboende fara kan betygsätta dem och göra en mer systematisk jämförelse. Tänk på att ett alternativ där information saknas om farlighet aldrig ska bedömas som ”säkert” (dvs då det finns databrist).

Verktyg för att utvärdera alternativ och jämförelsemodeller

Substitutionscentrum rekommenderar att man använder kriterierna för betygsättning av farlighet i ramverket "Safe and Sustainable by Design" (SSbD) som tagits fram inom EU som en del av EU:s kemikaliestrategi.

Safe and sustainable by design

Man kan även behöva ta hänsyn till andra aspekter

Utöver att säkerställa att ett möjligt alternativ inte har några farliga eller särskilt farliga egenskaper behöver man också säkerställa att alternativet fyller avsedd funktion, och eventuellt även inkludera andra aspekter som till ekonomi och ett livscykelperspektiv i utvärderingsprocessen (genom att även betygsätta dessa). 

Kom ihåg att ett alternativs eventuella farliga och särskilt farliga egenskaper alltid ska utvärderas först!

Alternatives assessment

För att systematiskt utvärdera alternativ ur olika aspekter rekommenderar vi metoden Alternatives assessment. En metod där man sätter upp kriterier för de aspekter man vill inkludera, arbetar transparant och noga dokumenterar varje beslut man tar. Att hitta alternativ till en kemikalie som ska fasas ut kommer att innebära att avvägningar behöver göras - och ju bättre informerad du är desto mindre är risken att du råkar ut för en så kallad ”osund substitution”. 

Mer om Alternatives assessment

Tips! 

  • Kontakta oss gärna om du behöver vägledning kring verifiering av ett alternativ, vi kan också guida dig vidare om du behöver hjälp att hitta laboratorium eller testbädd för att testa funktionen av ett alternativ. 
  • Webbutbildning i att hitta alternativ till farliga kemikalier. Utbildningsfilm med information om hur du kan tänka när du letar alternativ till farliga lösningsmedel. 
Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.