Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Steg 4. Välj alternativ

Vad är viktigt att tänka på när du ska byta till ett bättre alternativ? Alternativet du väljer behöver likvärdig eller bättre funktion än ämnet du vill fasa ut, vara ekonomiskt tillgängligt - men framförallt säkrare än ämnet du byter ut.

4.1 Ta bort särskilt farliga alternativ

Det viktigaste steget för att välja alternativ är att utesluta sådana som vi vet är lika farliga som ämnet vi ska byta ut. Det finns flera verktyg som du kan söka i för att undvika fallgropar och affärsrisker - och det är samma verktyg som vi introducerade i steg 2. 

 1. Se till att alternativet inte är ett "Utfasningsämne" i PRIO - ett verktyg för substitution
 2. Se till att alternativet inte är upptaget på SIN-listan
 3. Se till att alternativet inte är upptaget på globala regulatoriska listor eller viktiga branschlistor genom att söka i tex. SUBSPORTplus Database of restricted and priority substances eller Chemhat.

4.2 Betygsätt alternativ utifrån fara

Efter att ha uteslutit alternativ som är särskilt farliga ämnen så kan det vara önskvärt att jämföra alternativen mer ingående. Det finns flera guider och metoder för att betygsätta kemikalier baserat på deras inneboende fara. Eftersom det finns många olika faroegenskaper, och de alla inte är lika allvarliga, kan man alltså betygsätta dem med ett trafikljussystem för att jämföra de mer systematiskt.

Vi rekommenderar förslaget till kriterierna för vad som kallas "Safe and Sustainable by Design" (SSbD) som tagits fram inom EU som en del i kemikaliestrategin för hållbarhet. SSbD-kriterierna är en uppsättning principer som används för att bedöma om en kemisk produkt är säker och hållbar. SSbD-kriterierna är också viktiga för att främja utvecklingen av nya kemiska produkter och tekniker som är mindre skadliga för människors hälsa och miljön och som bidrar till en hållbar utveckling.

  4.3 Andra aspekter att överväga

  Givetvis är hälsa & miljö långt ifrån det enda som övervägs när något ska bytas ut i en produkt eller process. Funktion, ekonomi och livscykelperspektiv spelar också en roll. Precis som att du kan göra ett trafikljussystem för att jämföra fara kan du göra likadant för funktionella behov, finansiella förutsättningar och tex. klimatpåverkan.

  Det som är viktigt i Alternatives Assessment är att inte låta dessa faktorer begränsa mängden alternativ först, att ta bort särskilt farliga alternativ och osunda substitut ska prioriteras. Målet är att vara transparent när man jämför alternativen utifrån samma kriterier. Det är sannolikt att du kommer behöva göra avvägningar och att inget alternativ är perfekt - men ju bättre informerad du är desto mindre risker blir det att hantera i framtiden. 

  Tips! Kontakta gärna Substitutionscentrum för hjälp att hitta laboratorium eller testbädd för att testa alternativ tekniskt.

  4.4 Lär dig mer om Alternatives Assessment

  Utbildning

  Kortare vägledning

  • BizNGO har tagit fram en kortare guide om du vill få en övergripande bild av vad Alternatives Assessment innebär i stora drag.
  • Tyska Subselect har även utvecklat en guide med tillhörande verktyg. SubcSelect är en europeisk guide till att välja bättre alternativ vilket är en fördel då många vägledningar i Alternatives Assessment utvecklats i USA.

  Utförlig vägledning med livscykelperspektiv

  • Företag som är mer intresserade av att proaktivt arbeta in livscykelperspektiv när de väljer alternativ kan ta hjälp av Department of toxic substance control Alternatives Assessment Guidance som beskriver arbetet mer ingående.
  • Interstate chemicals clearingshouse har är även ett längre ramverk med konkreta frågeställningar och flöden som du kan följa i ditt arbete mot säkrare alternativ.

  OECD förslag till standardisering av farokriterier

  Tips! Hör av dig till oss om du behöver vägledning kring hur du kommer vidare med verifiering av alternativ för din kemikalie! Hör också gärna av dig till oss när du gjort en lyckad substitution. Då kan vi sprida din berättelse som inspiration för andra företag.

  Vidare till Steg 5. Ta fram nya alternativ

  Nina Melander

  Kontaktperson

  Nina Melander

  Rådgivare Substitutionscentrum

  +46 10 516 52 16

  Läs mer om Nina

  Kontakta Nina
  CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

  * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.