Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

”Kemikalielagarna har skyddat oss men behöver uppdateras”

21 juni 2021, 11:19

EU:s kemikaliereglerande lagar REACH och CLP har skyddat medborgarna på ett bättre sätt än innan lagstiftningen var på plats, men behöver justeras ytterligare för att kunna nå målen. Det är EU:s kemikaliemyndighet ECHA:s slutsats i en ny rapport.

REACH reglerar även delvis när djurförsök är tillåtet.

– Även om vi idag vet mycket mer om kemikalier i EU krävs ytterligare förbättringar så att vi kan nå de skyddsmål som lagstiftningen ställer. Vi fortsätter att se betydande avvikelser i säkerhetsdata som företagen lämnar in i sina registreringar jämfört med den information vi får under samråd när myndigheterna överväger riskhanteringsaktiviteter för en kemikalie. Denna klyfta måste överbryggas, säger Björn Hansen, ECHA:s verkställande direktör i ett uttalande.

Det är inför EU-kommissionens kommande revidering av kemikalielagstiftningen som myndigheten ger sin syn på de nuvarande reglerna.

ECHA har i rapporten undersökt hur EU-lagarna REACH och CLP har påverkat skyddet för människors hälsa och miljön, vilket har förbättrats efter införandet. Skadliga kemikalier identifieras mycket snabbare jämfört med tidigare och det sätts in åtgärder för att reglera dem, vilket minskar riskerna för konsumenter, miljön och arbetstagare. Lagstiftningen och införandet av ECHA:s kemikaliedatabas har även förbättrat insynen i ämnens farlighet och användningsområden.

ECHA har även undersökt lagarnas inverkan på EU:s inre marknad, konkurrenskraft och innovationsförmåga och konstaterar att förutsägbarheten och tilliten på marknaden har ökat, vilket har hjälpt företag att bättre planera sin verksamhet och investera tidigt i att hitta säkrare alternativ.  ECHA har även undersökt om kemikalielagarna har främjat alternativ till djurförsök, vilket det finns indikationer på enligt företagens registreringar. I uppdateringen av REACH år 2016/2017 gjordes det obligatoriskt med icke-djurförsök när ämnen som bland annat misstänks vara frätande / irriterande på huden eller påverka ögonen ska undersökas.

Däremot konstaterar myndigheten att de synergieffekter som man hoppats på mestadels har uteblivit. mellan REACH, CLP och annan lagstiftning, såsom arbetsmiljölagar.

Läs mer

Anna S Strid

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16