Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Forskning labb

Bästa tillgängliga teknik för substitution av PFOS vid ytbehandling av metaller och plaster

31 mars 2022, 12:15

Funktionell och dekorativ förkromning innebär ofta användning av hälso- och miljöskadliga kemikalier. Nu finns en rapport som beskriver möjliga kemiska och fysikaliska alternativ till ytbehandling som inte kräver krom(VI) eller fluorerade dimdämpare och eventuella hinder för att byta till sådana alternativ.

En forskningsrapport publicerad av UBA, the Federal Environment Agency i Tyskland beskriver bästa möjliga teknik och substitution av och alternativ till PFOS vid förkromning och plastetsning. Typen och mängden av de fluorfria och fluorhaltiga dimdämparna skiljde sig mellan olika typer av bad: De som används vid funktionell förkromning (hård krom-plätering), dekorativ förkromning (ljusförkromning) och plastetsning. Det man såg var att PFOS ersatts av 6:2 fluortelomer sulfonsyra (6:2 FTS) i funktionell förkromning och i plastetsning. I dekorativ förkromning hade PFOS ersatts helt av fluorfria dimdämpare, 6:2 FTS eller genom användning av krom (III)-baserade processer som inte kräver fluorinnehållande dimdämpare. Enligt nuvarande kunskap är 6:2 FTS giftig, bioackumulerande i ryggradslösa djur och bildar långlivade nedbrytningsprodukter.

Rapporten beskriver också nedbrytningen och beteendet hos 6:2 FTS i miljön och visar att det i två av de industriella anläggningarna där man använt PFOS resp använder 6:2 FTS gick att spåra utsläpp till det allmänna avloppssystemet eller till vattendraget som var recipient. Rapporten beskriver också hur tekniken kan förbättras så att utsläppen kan reduceras, dels i själva processen, dels vid avloppsvattenreningen.

Länk till rapporten.

(Best available techniques for PFOS substitution in the surface treatment of metals and plastics and analysis of alternative substances to PFOS when used in equipment for chromium plating and plastic etching)

Läs mer

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16