Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Policyutveckling

– vägen framåt för teknik och regelverk.

Omställningen till ett hållbart samhälle är beroende av snabb utveckling av teknik. Men tekniken i sig räcker inte; för att den ska nå sin fulla potential och skynda på den hållbara omställningen behöver regelverk och policy utvecklas i samma takt. I vissa fall kan till och med policyutvecklingen vara det som går före och tvingar fram nya tekniska lösningar.

Traditionellt sett har teknikutveckling och utveckling av policy och regelverk varit åtskilda. Men för att vi ska kunna ta ett helhetsgrepp på regelverksfrågor behöver stuprörstänkandet tas bort och ersättas med arbetssätt där experter på teknikutveckling samverkar med jurister, ekonomer, beteendevetare, miljövetare och systemvetare för att gemensamt hitta vägen framåt för både teknik och regelverk.

RISE kan gå in som neutral, koordinerande part i arbetet med policyutveckling. Med metoder som exempelvis har sin grund i design thinking kan vi länka samman kunskap och kompetenser utifrån behov; både inom juridik och inom det eller de sakområden som frågan gäller – allt för att utveckla bättre policyer och regelverk där delaktighet och anpassning till användarnas behov är nyckelfaktorer. RISE grund i vetenskap, tillgång till forskningskompetens, oberoende och vana att samverka med både näringsliv, offentlig sektor, akademi och myndigheter gör att arbetet med policyutveckling går snabbare och smidigare.

Utforska och analysera

Kontakt

Utforska och analysera

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.