Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SVHC-ämnen

Svensk industris användning av SVHC-ämnen

16 december 2019, 14:01

Under hösten 2020 har Substitututionscentrum varit handledare för Frida Hellström på Göteborgs Universitet som skrivit en kandidatuppsats inom miljövetenskap. Syftet har varit att att kartlägga och analysera användandet av SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) i konsumenttillgängliga produkter i Sverige, utifrån registrerad data i produktregistret. Slutsatsen är att utfasningen av ämnena inte går i önskad takt och att det fortfarande används ämnen upptagna på både kandidat- och tillståndsförteckningen samt begränsningslistan.

Varje år registrerar svenska importörer och tillverkare sin användning av anmälningspliktiga kemiska ämnen i Kemikalieinspektionens produktregister.

Data från produktregistret har sorterats med avseende på kemikalier klassade som särskilt farliga, så kallade SVHC ämnen. Därefter har underlaget analyserats för att kunna användas på ett effektivt sätt vid prioritering, till exempel för att göra riktade åtgärder inom substitution. En trendanalys har gjorts för användandet av de studerade SVHC-ämnena.

Dessa särskilt farliga ämnen utgör enligt det studerade underlaget en ganska liten andel av den totala användningen av inrapporterade kemikalier, men eftersom deras inneboende egenskaper kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa och miljö bör de fasas ut snarast.

Trots att ämnena är reglerade eller finns med på kandidatförteckningen (förteckningen är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen, Reach och är en lista med ämnen identifierade som särskilt farliga) syns ingen tydlig minskning i använd volym. 

Uppsatsen har utrett följande frågor:

  • Vilka SVHC ämnen säljs i störst kvantiteter, inom vilka branscher och hur används de identifierade ämnen i respektive bransch där de förekommer?
  • Analysera tidstrender; går de använda kvantiteterna upp eller ner över tid?
  • Med vilka av de identifierade ämnena finns det störst risker, utifrån exponeringsindex.
  • Finns det svenska registranter i Echa för de identifierade ämnena?
  • Finns det substitut att rekommendera?

SVHC-ämnen i konsumentprodukter

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16