Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
toxikologisk analys

Krafttag mot kemikalier - nio nya ämnen på kandidatlistan

20 januari 2023, 14:46

I januari tillkom ytterligare 9 ämnen och ämnesgrupper på Reach kandidatförteckning. Att så många nya ämnen tillkommer, visar att man på EU-nivå tar kemikalieanvändning på allvar och följer den kemikaliestrategi som kommissionen beslutade om 2021.

Reach kandidatförteckning utökas med fler ämnen varje halvår, och består av ämnen som har allvarliga negativa hälso- och miljöegenskaper, och som därför kandiderar till att kräva tillstånd för att användas.

En del av ämnena som nu tillkommit används i hög utsträckning i vanliga konsumentprodukter, och listas för att de har egenskaper som hormon- eller reproduktionsstörande, cancerframkallande eller att de är mycket långlivade och bioackumulerande.

Några av ämnena finns idag inte registrerade i Reach, men man listar dem som en åtgärd för att minska risken för framtida osund substitution, ett vanligt problem som uppstår när kemikalier ifrågasätts och byts ut mot andra som senare visar sig ha liknande egenskaper.

Ett av ämnena som tillkommit är melamin som är vanligt i skålar och andra köksredskap, t ex i kombination med bambu. Ytterligare några av ämnena hör till ämnesgruppen PFAS, en mycket ifrågasatt ämnesgrupp bestående av tiotusentals ämnen. 

Läs mer

 

Inbjudan till Forum för kemikaliesmart handel:

Nya ämnen på kandidatlistan - behöver dina varor registreras i SCIP?

Välkommen på vårt seminarium den 21 mars 2023 där du får veta mer om vad är det för ämnen och i vilken typ av varor och material kan de förekomma samt vad detta innebär för ditt företag. 

Läs mer och anmäl dig här

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16