Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

”The great detox” och kriterier för ”Safe and Sustainable by design ”

04 maj 2022, 09:58

Tusentals av de farligaste kemikalierna kan snabbt komma att begränsas i Europa, meddelade EU-kommissionen när de presenterade ”Restrictions roadmap”, en färdplan för begränsningar. Färdplanen är en leverans inom EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet och en del av EU:s gröna giv (the Green Deal). Det kommer ställa högre krav på informerad substitution i framtiden där kriterierna för ”Safe and Sustainable by design” ska leda vägen.

Färdplanen ska använda befintliga lagar för att begränsa grupper av kemikalier för snabbare utfasning och är ett politiskt åtagande. I färdplanen finns flera flamskyddsmedel, mjukgörare, hudallergener, PFAS, bisfenoler, materialet PVC, samt ytterligare 2000 ämnen, varav många kan finnas i vanliga konsumentprodukter, också i tex barnblöjor, nappar och barnvårdsprodukter. Om färdplanen genomförs kommer åtgärden att bli den största regulatoriska utfasningen av kemikalier någonsin. Vissa av kemikalierna på färdplanen står redan inför EU-restriktioner – men de flesta som tillkommer är nya restriktioner. Förbudsprocessen kommer påbörjas inom två år och planen är att den ska vara genomförd 2030.

Traditionellt reglerar EU kemikalier en efter en, ett tillvägagångssätt som inte hänger med den industriella utvecklingen av nya kemikalier, där nya ämnen utvecklas dagligen. Färdplanen avser att intensifiera en gruppstrategi där det ämne som har de mest skadliga effekterna i en kemikaliegrupp ska styra begränsningen för hela familjen. European chemical industry council (CEFIC), branschorganisationen för den europeiska kemikalieindustrin, uppskattar att uppemot 12 000 kemikalier kommer behöva fasas ut. Som en jämförelse har 2000 farliga kemikalier förbjudits under de senaste 13 åren – vilket skulle innebära en 10 gånger så hög regleringstakt.

Under våren har även ett första förslag på kriterier för ”Safe and sustainable by design” (SSbD) presenterats av EU-kommisionens Joint Research Centre (JRC). Kriterierna ska vägleda övergången till säkra och hållbara kemikalier, och avser vara ambitiösare än vad lagstiftningen kräver. Osunda substitut kan då uteslutas genom en hierarkisk process, baserat på dess inneboende fara då vissa kemikalier inte kan ses som säkra. Förslaget som hitintills presenterats ser ut så här:

  1. Farobaserade ”cut-off”-kriterier för att utesluta osunda substitut tex. CMR och PBT-ämnen. Ämnet kan inte ses som säkert om det uppfyller kriterierna för denna nivå.
  2. Betygssättning av ämnets inneboende fara
  3. Betygssättning av produktion och arbetsmiljö utifrån fara
  4. Betygsättning av exponering för slutanvändare
  5. Hållbarhetsbedömning och livscykelanalys
  6. Sociala och ekonomiska aspekter

Vad kommer detta innebära? Både existerande och nya kemikalier kan genomgå en bedömning. Många ämnen kommer fasas ut och det kommer vara lägre tolerans för osunda substitut. Högre krav kommer ställas på både företag och myndigheter när det gäller vår hälsa och miljöns säkerhet och sannolikt kommer investeringar i verifierat säkrare alternativ öka.

SSbD-ramverket har mycket gemensamt med Alternatives Assessment som är en metod för att välja säkrare alternativ till farliga kemikalier. Trots att allt inte har fallit på plats med SSbD-ramverket är det tydligt i vilken riktning som utvecklingen för en mer hållbar framtid är på väg. Du kan gå en inledande kurs i Alternatives assessment som Substitutionscentrum håller kostnadsfritt för att få en övergripande introduktion till hur arbetsmetoden är uppbyggd. Övergången till ett mer hållbart samhälle är sannolikt en längre process och ju tidigare man börjar utbilda sig i framtidens metoder, desto bättre förberedd kommer man vara.

Fakta om kemikalier
Läs mer om Restrictions Roadmap
Se andra workshopen för safe and sustainable by design
Läs mer om EU:S Kemikaliestrategi för hållbarhet

 

Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16