Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Tekniska forskningsinstitut ger sin syn på PFAS-frågan

17 juni 2024, 09:09

Som ett inspel till EU-kommissionen har fem stora europeiska tekniska forskningsinstitut (tyska Fraunhofer, nederländska TNO, finska VTT, spanska Technalia och RISE) tagit fram ett gemensamt uttalande om sin syn på PFAS-frågan. Uttalandet framhåller behovet av innovation och stöd till utveckling av PFAS-fria alternativ.

Christina Jönsson, RISE

RISE bidrag till inspelet koordinerades av Christina Jönsson, avdelningschef för avdelningen Metodik, textil och medicinteknik.  

-Från forskningsinstitutens sida ser vi behovet av och bejakar regelverksutvecklingen som leder till generell utfasning av PFAS. Vi vet att det finns alternativ till flertalet produktgrupper och branscher, men att de inte alltid har förutsättning att komma in på marknaden och konkurrera så länge det inte finns tydliga incitament för en substitution, såsom lagstiftning, varför den här regelverksutvecklingen är nödvändig. Det finns tydliga exempel på hur det har varit positivt när ekosystemet får innovations- och forskningsstöd. Projekt kopplade till skidvalla snabbade exempelvis på regelverksutvecklingen samtidigt som förståelsen i värdekedjan ökade och alternativen därmed fick goda förutsättningar, säger Christina Jönsson. 

Substitutionscentrum delar bilden att säker och hållbar innovation kommer att vara avgörande för utfasning av många av dagens mer krävande användningar av PFAS. Vi ser också att förslaget på en bred reglering haft stor betydelse redan. Innovationstakten och efterfrågan på alternativ ökar när ämnen är på gång att regleras. Företag som redan tagit fram alternativ och de som redan substituerat i varor och produkter får en bättre chans att komma ut på marknaden med sina alternativ. Redan idag finns alternativ till många användningar, till exempel för F-gaser och textila användningar, som vi tipsat om i tidigare nyheter. Det är också viktigt att regleringsförslaget går vidare för att den breda användningen ska stoppas, och att användningar där det finns alternativ inte får generella undantag, som till exempel inom teknik viktig för den gröna omställningen eller inom medicinteknik. 

-För många företag är det ju enklare att fortsätta “business as usual” och skjuta fram arbetet med att utvärdera alternativ. Substitution är ett krävande arbete och med de ökande halter vi ser i miljö och människor behöver utfasningen ske så snabbt som möjligt, säger Tonie Wickman, rådgivare på Substitutionscentrum.

Ta del av uttalandet som pdf här

Länkar till tips om alternativ: 

TURIs fallstudie om alternativ för halvledare (semiconductor manufacturing) för mikroelektronik

ZeroPM

Anna Jacobs

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16