Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Vägledning inom substitution av farliga kemikalier

Substitutionscentrum arbetar med vägledning och utbildning inom kemisk substitution. Vi finns till för alla företag, offentlig verksamhet och organisationer som är verksamma i Sverige, även om vårt fokus ligger på vägledning till små- och medelstora företag. Det här kan du få hjälp med!

Vi ger vägledning om farliga kemiska ämnen
– i produkter och processer

Substitutionscentrum hänvisar till Kemikalieinspektionens kategorisering och rekommendationer för vilka ämnen som anses som farliga och bör substitueras. Det är:

 • Utfasningsämnen. Kemikalier som ska substitueras i största möjliga utsträckning. (Omfattar bland annat CMR-ämnen, PBT-ämnen, och hormonstörande ämnen.)
 • Prioriterade riskminskningsämnen. Ämnen du bör överväga att byta ut, efter att en riskbedömning genomförts. (Omfattar bland annat ämnen med mycket hög akut eller kronisk giftighet)

Läs mer om Utfasningsämnen och Prioriterade riskminskningsämnen här

Vår vägledning omfattar inte:

 • Bekämpningsmedel som används vid exempelvis trädgårdsbruk, jordbruk och skogsbruk
 • Läkemedel och medicintekniska produkter

Vi ger vägledning i alla steg av substitutionstrappan

Substitutionscentrum har tagit fram Substitutionsguiden som bygger på Kemikalieinspektionens substitutionstrappa. Vi ger vägledning i alla fem steg i trappan. Det omfattar exempelvis:

 • Vägledning i hur du kan börja jobba med substitution i ditt företag
 • Vägledning kring kommunikationen med underleverantörer angående kemikalieinnehåll i dina varor
 • Hjälp med användning av Substitutionscentrums stödmaterial; mallar för kommunikation med underleverantörer samt riskbedömning av produkt och kartläggning av leverantörskedjan
 • Vägledning kring vilka databaser och resurser som är relevanta för din substitutionsfråga
 • Hjälp att hitta lämpligt laboratorium för analys av din vara, material eller kemikaliet
 • Vägledning kring val av strategi för hur du ska inventera möjliga alternativ för din substitution
 • Vägledning kring hur du kommer vidare med verifiering av alternativ för din kemikalie
 • Hjälp att hitta laboratorium eller testbädd som kan verifiera alternativ

Vi hjälper dig hitta experter för din fråga

Substitutionscentrum kan ge vägledning, hjälpa till att hitta information och ge hjälp till självhjälp.

 • Hjälp att få kontakt med rätt resurs inom RISE för vidare rådgivning, analys eller test och hjälp med att ta in offert från dessa
 • Slussa vidare din fråga till rätt kompetens inom vårt nätverk av samarbetspartner

Alternatives assessment är grunden för vår rådgivning

Substitutionscentrums vägledning bygger på metoden Alternatives assessment, som innebär en helhetssyn på substitutionsfrågan. Det betyder bland annat att faktorer som hälsa, miljö, funktion och ekonomi – genom hela livscykeln – vägs in i bedömningen av alternativ, varvid förutsättningarna ökar för en sund substitution. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Information om metoden Alternatives assessment
 • Hur du kan arbeta med Alternatives assessment i din organisation
 • Hitta alternativ, utifrån de resurser som finns på nätet
 • Utbildning i Alternatives assessment

Kontakta oss!

Skicka din fråga till substitutionscentrum@ri.se
Eller ring någon av våra rådgivare, kontaktuppgifter hittar du nedan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Profile image

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30
anna.jacobs@ri.se

Läs mer om Anna

Profile image

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16
nina.melander@ri.se

Läs mer om Nina

Profile image

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37
anna.s.strid@ri.se

Läs mer om Anna S