Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Reach har minskat användningen av SVHC-ämnen

02 december 2021, 10:02

EU:s kemikaliemyndighet Echa har publicerat en rapport med två fallstudier som tyder på att EU:s kemikalielagstiftning Reach har lett till en minskad användning av SVHC-ämnen (Substances of very high concern).

Den första fallstudien bygger på data från det svenska Produktregistret, dit svenska producenter rapporterar in import och produktion av kemiska produkter. Studien visar att fem år efter att ett ämne fördes in på tillståndsförteckningen (bilaga XIV), det vill säga ämnen som det behövs särskilda tillstånd för att använda, sjönk den genomsnittliga årliga SVHC-användningen med cirka 40 procent. Det tyder på att införandet av ett ämne på tillståndsförteckningen har en betydande substitutionseffekt i Sverige. Även om svenska producenter har minskat användningen av SVHC-ämnen kan svenska konsumenter fortfarande ha köpt varor som innehåller eller producerats med hjälp av SVHC-ämnen från utlandet, eftersom innehållet i sådana varor och material inte rapporteras till produktregistret. Det är också oklart i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra EU-medlemsstater. Produktregister saknas i flera EU-länder.

Studien är ett försök att undersöka sambandet statistiskt och i ofta saknas nödvändiga data för att göra den typen av studier. En av utmaningarna är också att särskilja om en eventuell minskning beror på upptag på tillståndsförteckningen eller är en följd av finanskrisen 2008 vilket sammanfaller i tid för vissa ämnen.

"SIN-listan är ett bra verktyg för identifiera riskämnen"

Alla 97 ämnen som inkluderades i studien fanns upptagna på det internationella kemikaliesekretariatet Chemsecs SIN-List och var år 2016 även upptagna på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Av dessa ämnen fanns 36 på tillståndsförteckningen. Det visar att SIN-listan är ett bra verktyg för identifiera riskämnen som kan komma att tas upp på kandidatlistan i närtid, vilket är syftet med verktyget. I undersökningen kunde ett SVHC-ämnes förflyttning från kandidatförteckningen till tillståndsförteckningen associeras med 41 procents minskad användning av ämnet i Sverige.
 

I den andra fallstudien tittade man på miljöutsläppsdata från industrianläggningar som hämtats från European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR). Det man ville undersöka var samband mellan ett ämnes upptag på kandidatlistan och minskat utsläpp till avloppsvatten. Resultaten från den studien var mindre tydliga, eventuellt på grund av brister i datakvalitén från registret.

Läs mer

Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16