Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild på elektronikprodukter vid eluttag

Faktorerna som får elektronikbranschen att substituera

01 september 2023, 13:13

Som en del i utvärderingen av den svenska kemikalieskatten har forskare analyserat drivkrafter för att substituera flamskyddsmedel i elektronik. Två viktiga faktorer visade sig vara hälso- och miljöhänsyn samt märkning som visar att färre farliga kemikalier använts.  

Studien, som bygger på intervjuer av företag som tillverkar, importerar eller distribuerar elektronikprodukter, identifierar att hälso- och miljöhänsyn är en viktig faktor för att företag ska substituera flamskyddsmedel i elektronik. Men det är också viktigt att kunna visa att man använder färre farliga kemikalier. Utan en märkning som "informerar" konsumenter om att färre farliga kemikalier används i deras produkt kommer kunder välja utifrån andra aspekter.  

Studien visar också att företag i direktkontakt med konsumenter är mer benägna att substituera flamskyddsmedel jämfört med företag högre upp i leverantörskedjan. Företag i direktkontakt med konsumenterna kan ha en bättre förståelse för konsumenternas preferenser och kan också vara mer känsliga för ansvar som uppstår till följd av potentiella negativa hälso- och miljöeffekter av kemikalierna som används i produkterna.  

Ytterligare ett intressant resultat av studien är att företag som redan arbetat med substitutionsarbete är mer benägna att byta till alternativ, vilket skulle kunna ses som en erfarenhetseffekt, det vill säga att företag är mer benägna att engagera sig i substitution när de förstår substitutionsprocessen.  

Intervjuerna i studien visade också att många företag har kunskapsluckor vad gäller kemikalieinnehåll, särskilt små företag som importerar sina produkter från leverantörer som inte är lyhörda för frågor om produktinformation. Många företag saknar också kunskap om vilken typ av flamskyddsmedel som används i deras produkter, vilket minskar effektiviteten i skatten på kemikalier, eftersom man då saknar möjlighet att få rabatt för användning av mindre farliga flamskyddsmedel och måste betala hela skatten. 

What drives the substitution of hazardous flame retardants in electronic appliances in Sweden? - ScienceDirect

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16