Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Vatten som splashas i händerna

PFAS i dricksvatten – en orsak att jobba med substitution

07 februari 2024, 21:56

SVT publicerade i början av januari 2024 en granskning där det framkommer att många vattentäkter har för höga halter PFAS. Granskningen omfattar över 70 kommuner och vattenverk och visar på överträdelser av de kommande gränsvärdena för PFAS i dricksvatten. Resultaten har uppmärksammats av flera experter och samhällsaktörer.

- Dricksvatten och mat är vanligtvis de största exponeringskällorna för PFAS, och de borde inte finnas i miljön - hade de inte använts i kemiska produkter och varor hade de heller inte spridits och hamnat i vatten, växter och djur, säger Tonie Wickman, rådgivare, Substitutionscentrum. 
 
År 2026 kommer de tillåtna PFAS-halterna i dricksvatten att sänkas från 90 nanogram per liter till endast 4 nanogram per liter. SVT avslöjar i sin granskning att flera vattenverk nu levererar vatten med PFAS-halter långt över dessa gränsvärden. Exempelvis har Halmstad, Uppsala, och Västerås identifierats som några av de platser där dricksvattnet är förorenat med PFAS. 

Allvarliga hälsorisker

Mattias Öberg, docent i toxikologi vid Karolinska institutet, uttrycker till SVT sin oro över den långsamma responsen. Han påpekar att forskare under de senaste tio åren har varnat för farorna med PFAS och att det är hög tid att sätta in kraftfulla åtgärder för att rena vattnet och skydda befolkningens hälsa. 

Danmark, som redan har det lägsta gränsvärdet för PFAS i hela EU på 2 nanogram per liter, framstår som ett exempel att följa.  

- Trots kunskapen om den skada dessa kemikalier orsakar är PFAS ännu tillåtna att användas i det mesta. Vi kan inte sanera all jordens vatten och mark, eller ta bort det som redan finns i växter och djur. Att rena mark och vatten är dessutom väldigt dyrt. Ämnen som dessa, som inte bryts ner naturligt kommer vi få leva med länge. Däremot kan vi jobba för att evighetskemikalierna slutar användas, så att ökade halter i miljön åtminstone kan förhindras i så hög utsträckning som möjligt, säger Tonie Wickman, rådgivare, Substitutionscentrum. 

Kritik mot bristande åtgärder

SVT har kontaktat över 70 kommuner och vattenverk, som tidigare identifierats med höga PFAS-nivåer enligt Livsmedelsverkets kartläggning från 2021. Resultaten av granskningen visar att nästan alla fortfarande har mätbara halter av PFAS i dricksvattnet, och flera överstiger de kommande gränsvärdena. Detta innebär att en betydande del av befolkningen fortfarande konsumerar vatten som inte uppfyller de nya standarderna. 

SVT:s granskning avspeglar brister på snabba och effektiva åtgärder från myndigheternas sida för att skydda medborgarnas hälsa. Med de kommande regeländringarna är det nödvändigt att agera snabbt och implementera åtgärder för att säkerställa att dricksvattnet når de nya, lägre gränsvärdena och därmed minskar de potentiella hälsorisker som PFAS medför. 

PFAS exponering 

PFAS förorening är en stor fråga globalt, vi har bl a skrivit om Forever pollution project, där man kartlagt tusentals platser i Europa med PFAS förorening. Förslag till en bred PFAS reglering har vi också skrivit om i en tidigare nyhet. ChemSec och Europeiska miljöbyrån (EEB) genomförde nyligen en studie av EU-politikers blod, där medvetenheten om PFAS exponering kan motivera till ökad lagstiftning. En nyligen publicerad artikel av forskare från bl a Örebro Universitet har studerat förekomst av PFAS i foster och metabola effekter, där tolkningen är att det kan finnas samband med flera metabola sjukdomar. 

Läs mer

Läs artikeln från SVT här. 

Läs mer om vad EU-politiker säger om sina blod-PFAS-halter här.

Läs EEBs artikel om studien här.

Läs mer om exponerade i Ronneby.

Mer om studien av PFAS i foster.

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16