Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Substitutions­guiden

I vår substitutionsguide går vi steg för steg igenom hur du systematiskt kan arbeta med utfasning av farliga kemikalier i ditt företag.

Substitutionsguiden har tagits fram som stöd för alla företag som systematiskt vill börja arbeta med utfasning av farliga kemikalier, och utgår från Kemikalieinspektionens substitutionstrappa. Guiden vänder sig inte till någon specifik bransch, men är framförallt framtagen för företag som tillverkar eller handlar med varor.

Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera Substitutionsguiden och den utökas efter hand med fler tips, råd och resurser. Substitutionsguiden ska ses som ett stöd och du väljer själv de resurser och verktyg som känns relevanta för ditt företag, din vara och dina substitutionsbehov.

Kort om innehållet i Substitutionsguiden

Steg 1: Hämta information

Här hittar du mer information om vilken information om kemikalieinnehåll du enligt lagstiftningen har rätt att få och tips på hur du kan arbeta för att ta reda på mer.

Steg 2: Identifiera farliga ämnen

Här får du information hur du med hjälp av kemikalielagstiftningen kan identifiera ämnen som ska fasas ut i dina varor och material. Du får också tips på hur man kan gå längre än lagstiftningen genom att ta hjälp av olika substitutionsverktyg.

Steg 3: Leta alternativ

Här går vi igenom vilka olika strategier man kan använda sig av när man ska fasa ut en farlig kemikalie. Du får också tips på olika resurser man kan använda sig av för att hitta möjliga alternativ.

Steg 4: Välj alternativ

Här går vi igenom hur man utvärderar möjliga alternativ, dels med hjälp av kemikalielagstiftningen med även med hjälp andra verktyg (där man i vissa fall även inkluderar andra aspekter som till exempel funktion och ekonomi).

Steg 5: Utveckla nya alternativ

Om man inte hittar några möjliga alternativ får man här tips på vart man kan få hjälp och finansiering när nya alternativ behöver tas fram.

 

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med något av stegen i Substitutionsguiden!

Kontakta oss

Vidare till Steg 1

Anna S Strid

Kontaktperson

Anna S Strid

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 228 48 37

Läs mer om Anna S

Kontakta Anna S
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.