Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Substitutions­guiden: Kom igång med systematiskt kemikaliearbete

Substitutionsguiden vägleder dig genom substitutionstrappan. Steg för steg går vi igenom hur du kan arbeta med systematiskt kemikaliearbete i ditt företag.

Kemikalieinspektionen har tagit fram en trappa för substitution och strukturen i Substitutionsguiden följer trappan. Steg för steg i trappan ges förslag på hur du kan komma vidare i det systematiska kemikaliearbetet och mot en giftfri miljö.

Substitutionsguiden är till för alla företag som vill börja arbeta med systematiskt kemikaliearbete. Den passar kanske bäst för små- och medelstora företag som just ska påbörja sitt arbete. Vi vänder oss inte till någon specifik bransch, men våra exempel och mallar är framtagna för producerande företag och företag som jobbar med handel av varor. Anpassa dem gärna efter ditt företags behov. 

Substitutionsguiden ger praktiska råd och rekommenderar verktyg och resurser som är relevanta för målet i varje trappsteg. Vissa resurser kan du använda i flera steg, och de nämns därför flera gånger för att du ska veta hur resurserna är tänkta att användas.

Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera Substitutionsguiden och den kommer att utökas med fler tips, råd och resurser med tiden. Själva Substitutionsguiden ska ses som ett stöd och du väljer själv de resurser och verktyg som känns relevanta för ditt företag, din vara och dina substitutionsbehov. I varje steg lyfter vi även fram vilken rådgivning Substitutionscentrum kan erbjuda. Kontakta oss gärna med dina frågeställningar!  

Kort om innehållet i Substitutionsguiden

Innan du börjar

Här får du veta mer om miljömål för kemikalier, hur du ska prioritera varor att börja jobba med och om miljömärkning som strategi.

Steg 1. Ta fram information om kemikalieinnehåll

Genomgång av lagstiftning, stödmaterial för strukturerat kemikaliearbete, färdiga leverantörsintyg och rekommenderade resurser för att undersöka kemikalieinnehåll i material.

Steg 2. Identifiera oönskade ämnen i dina varor

Guide till användbara databaser, negativa listor, verktyg för att prioritera ämnen för substitution och tips för kemisk analys.

Steg 3. Inventera möjliga alternativ

Introduktion till processen Alternatives assessment, hur du karaktäriserar ämnen efter funktion, sammanställning av 50 positiva listor och ytterligare 20 resurser för att inventera alternativ.

Steg 4. Bedöm och välj alternativ

Fortsättning på Alternatives assessment, resurser för att undvika osund substitution, verktyg för riskbedömning samt ekonomisk och funktionell verifiering av alternativ.

Steg 5. Ta fram nya alternativ

Så kan du använda testbäddar, håll dig uppdaterad på Marketplace och tips om hur du kan jobba tillsammans med Substitutionscentrum för att främja innovation av nya miljöbättre alternativ.

 

Tips! Hör av dig till oss om du har frågor om Substitutionsguiden, förslag på förbättringar eller behöver hjälp med något av stegen.

Vidare till Innan du börjar

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.