Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
luftkonditionering på hus

Osunt substitut förorenar världens mark och vatten

17 juni 2024, 08:43

Trifluorättiksyra (TFA), ett PFAS-ämne, ökar kraftigt i dricksvatten, blod och regn, vilket oroar experter. En stor källa är F-gaser, som ersatte ozonnedbrytande CFC i kylsystem, luftkonditionering, aerosolsprayer och värmepumpar. Så snett kan det gå om man inte tänker på säkerhet och hållbarhet ur ett livscykelperspektiv.

Historien om F-gaser är historien om osund substitution. F-gaser ersatte freon, CFC, i många applikationer inklusive kylning, luftkonditionering, värmepumpar och som isolering i elnätet. Substitutionen genomfördes då CFC visat sig vara skadliga för ozonlagret, men F-gaser visade sig istället ha mycket hög klimatpåverkan och persistens. Men det är inte enda problemet. Flera F-gaser vet man nu bryts ned till TFA, eller trifluorättiksyra (en PFAS), som stannar i miljön i tusentals år, och ackumuleras snabbt i vatten, blod och växter.  Utsläppen av F-gaser sker under tillverkning, användning och vid slutet av utrustningens livscykel. TFA är omöjligt att ta bort med vanliga reningstekniker. Kostnaderna för att rena TFA bara från dricks- och avloppsvatten uppskattas till många miljarder euro per år. Exponeringen är dessutom svår att kontrollera, när ämnena väl spritts brett i miljön.  

Alternativen 
Klimatvänliga, konkurrenskraftiga och säkrare alternativ finns redan på marknaden, såsom CO2, ammoniak, kolväten, vatten och luft. Några alternativ har högre inneboende brandfarlighet, men med kunskap och riskhantering kan det hanteras. Idag finns bra och ofarliga alternativ till nästan samtliga användningar- till exempel använder nio av tio nya stormarknader i Europa nu naturliga köldmedel som CO2, enligt Fredrik Strengbohm, teknisk chef på Caverion i Chemsecs pressmeddelande. De har upptäckt att de också kan göra betydande besparingar tack vare effektiv värmeåtervinning, förbättringar i systemdesign, geoenergilagring och integrerade system. 

Vad har gått snett? 

För F-gaser har man stirrat sig blind på att ersätta ozonnedbrytande ämnen utan att tänka på andra kemiska faror eller övrig miljöpåverkan, samt en övertro på att exponering går att kontrollera genom hela livscykeln. Detta är ett återkommande problem som kallas osund substitution.  

Vi behöver förändra hur vi arbetar med innovation. Säkerhet och hållbarhet ur ett livscykelperspektiv måste integreras redan i designfasen och bli en naturlig del av innovation precis som funktion och kostnad.  

 

Källor

META

Chemsec

The Guardian

Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16