Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild på EU-flaggor

Substitutionscentrum på plats i Bryssel

18 december 2023, 12:48

Substitutionscentrums rådgivare Nina Melander deltog i december i en workshop i Bryssel efter en inbjudan från EU-kommissionen. Workshopen fokuserade på säker och hållbar innovation grundad på vetenskapliga riktlinjer och samlade några av de mest framstående aktörerna inom området. Under workshopen presenterade Nina det arbete RISE gjort med Safe and Sustainable by Design (SSbD), och även det arbete Substitutionscentrum utför.

EU-kommissionens syfte med workshopen var att få feedback på ramverket för säker och hållbar innovation (SSbD), ett ramverk där RISE genomfört en fallstudie. Arbetet har dels genomförts inom kunskapsplattformen för safe and sustainable by design,  ett 7-årigt internt RISE-initiativ, dels inom det nationella forskningsprogrammet Mistra Safechem, där Nina medverkar. Det fanns också speciellt intresse för att få veta mer om Substitutionscentrums arbete, och Nina höll därför också en presentation om våra utbildningar om kemisk substitution, hur vi arbetar och våra planer för en ökad medvetenhet.

Intresset för substitutionsstöd har ökat.  EU adresserade i november att man kommer att att starta upp ett pilotptojekt för ett substitutionscentrum på EU-nivå. Sverige är pionjärer inom området och det första landet i Europa att ha ett etablerat substitutionscentrum.

- Det gläder oss att EU nu har beslutat om budget för ett pilotprojekt för ett europeiskt substitutionscentrum. Vi hoppas att detta initiativ kommer att inspirera andra länder att stärka sitt arbete inom området, säger Nina Melander.

Varför är det viktigt med ett Substitutionscentrum?
- Ett substitutionscentrum behövs eftersom det krävs en omfattande och aktiv utåtriktad insats för att nå dem som mest behöver den här kunskapen. Centret blir en nyckelaktör för att lyfta fram frågor kring kemisk substitution, som ibland hamnar i skuggan av andra globala frågor som klimatförändringar, trots att miljögifter är en del av den så kallade trippelkrisen.

På workshopen fick du också möjlighet att prata om SSbD, berätta!
- SSbD, eller Safe and Sustainable by Design, är ett ambitiöst ramverk från EU för kemikaliesäker och hållbar innovation. Det ger vetenskaplig vägledning och inkluderar tydliga tröskelvärden för säkra kemikalier och material. Under min presentation delade jag med mig av resultaten från vårt arbete med SSbD och betonade vikten av hur vi kan främja ramverket, särskilt bland små och medelstora företag.

Hur var reaktionerna på presentationerna och diskussionerna på plats?
- Det var en överväldigande positiv respons på våra insikter och vårt arbete med SSbD, och också intresse för Substitutionscentrum. Men generellt kan också sägas att det fanns många invändningar mot ramverket. Särskilt kemikalieindustrin hade reservationer gällande tröskelvärdet för kemikaliesäkerhet. Men SSbD föreslås vara ett frivilligt ramverk för vägledning som ska användas iterativt och efter behov av aktörer som vill tillverka säkrare och mer hållbara kemikalier och material. Många ser stort behov av att just tröskelvärden för kemikaliesäkerhet kommer tidigt i processen vid utveckling av säkrare alternativ.

Nina Melander

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-17

2024-06-17

2024-06-17

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16