Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kund i butik

Svenska företag dåliga på att svara på kunders kemikaliefrågor

13 februari 2023, 14:05

Bara 10 av 25 gav fullständiga svar när Sveriges Konsumenter granskade hur väl svenska återförsäljare svarar på kundernas frågor om kemikalier i varor. 

- Vi ser ytterligare behov av att uppmärksamma återförsäljare om deras roll när det gäller skadliga ämnen i varor och information till konsumenter, säger Maria Hammarling, projektledare på Sveriges Konsumenter.

Sveriges Konsumenter har granskat hur väl 25 stora svenska återförsäljare svarar på kunders frågor om särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) i varor de säljer. Resultatet är nedslående. Endast 10 av de 25 återförsäljarna gav ett fullständigt svar till frågeställaren, trots att de enligt artikel 33 i kemikalielagstiftningen Reach är skyldiga att svara på den typen av frågor inom 45 dagar, om varan innehåller SVHC-ämnen i halter över 0,1 viktprocent.

Tre av återförsäljarna hänvisade konsumenten att kontakta annan aktör i leverantörsledet, vilket inte är en korrekt handling eftersom återförsäljare har en skyldighet att kunna förmedla informationen till konsument. Elva återförsäljare svarade inte alls, och en svarade ofullständigt.

- Återförsäljare gör det alltså svårt för konsumenter att göra informerade köpval. Om företaget väljer att inte svara har du som kund ingen chans att veta om varan innehåller särskilt farliga ämnen eller inte. För konsumenternas trygghet tycker vi att det är rimligt att företag svarar, oavsett SVHC-innehåll. Företagen har allt att vinna på att svara – även om lagen inte kräver det. De återförsäljare som svarar snabbt och på ett tydligt och lättbegripligt sätt vinner kundernas förtroende, säger Maria Hammarling på Sveriges Konsumenter.

Tips för dig som vill göra rätt

För att stötta och vägleda återförsäljare har Sveriges Konsumenter tagit fram exempel på vad ”bra svar” ska innehålla. 
Läs mer här

Kemikalieinspektionen har bra information om Reach-lagstiftningen och företags skyldigheter.
Läs mer här

Substitutionscentrums grundkurs: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier.
Läs mer här.

Så gjordes granskningen

Granskningen gjordes inom projektet LIFE AskReach och Kemikalieappen, med syfte att utbilda om konsumenters rätt till information (Reach artikel 33) och företags skyldigheter att tillhandahålla denna. Projektets mål är att minska risken att människor och miljö utsätts för särskilt farliga ämnen.

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-05-22

2024-04-17

2024-04-12

2024-02-07

2024-02-07

2023-12-18

2023-11-22

2023-11-08

2023-11-07

2023-10-27

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-12

2023-10-04

2023-09-19

2023-09-15

2023-09-05

2023-09-05

2023-09-01

2023-09-01

2023-05-30

2023-05-30

2023-05-29

2023-05-28

2023-05-11

2023-05-11

2023-04-19

2023-04-19

2023-03-30

2023-03-15

2023-02-24

2023-02-15

2023-02-14

2023-02-14

2023-02-13

2023-01-20

2022-12-13

2022-12-13

2022-12-13

2022-09-13

2022-06-08

2022-05-04

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-03-07

2022-01-20

2022-01-20

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2022-01-19

2021-12-02

2021-12-02

2021-12-01

2021-12-01

2021-12-01

2021-10-28

2021-10-28

2021-10-28

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-29

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-09-01

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-21

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-27

2021-05-19

2021-04-30

2021-04-28

2021-04-27

2021-04-20

2021-04-16

2021-04-15

2021-04-09

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-30

2021-03-28

2021-03-24

2021-03-22

2021-03-20

2021-03-19

2021-02-23

2021-02-18

2021-02-17

2021-02-16

2021-02-16

2021-02-10

2021-02-09

2020-12-15

2020-12-15

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-11-18

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-05

2020-10-06

2020-10-05

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-29

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-12

2020-08-12

2020-08-12

2020-07-09

2020-07-09

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-24

2020-06-23

2020-06-12

2020-05-17

2020-05-17

2020-05-14

2020-05-14

2020-05-13

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-20

2020-04-17

2020-04-16

2020-03-19

2020-03-10

2020-02-19

2020-02-02

2020-01-14

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-13

2019-12-12

2019-10-15

2019-09-25

2019-09-25

2019-09-16