Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kemi

Många oidentifierade PFAS i kemiska produkter och varor

18 mars 2022, 00:34

I en studie från Kemikalieinspektionen avseende PFAS-analyser på textilvaror och kemiska produkter visar resultaten att varorna innehöll mängder av andra PFAS-ämnen än de individuella substanserna som analyserades.

Det finns över 4700 olika PFAS-ämnen och att analysera alla dessa i en produkt är omöjligt. Det man kan göra är att mäta den totala förekomsten av extraherbart organiskt fluor (EOF) eller toalt fluor (TF) som indikation på PFAS utan att veta vilka specifika ämnen det handlar om kombinerat med analys av specifika vanligt förekommande PFAS substanser. I denna studie som en del av det förberedande arbetet med en bred PFAS-begränsning kombinerades analys av 36 olika PFAS-ämnen med EOF och TF i 68 olika produkter, som textiler, skocrème och brandsläckningsskum. Resultaten visade att produkterna innehöll betydligt fler PFAS än de 36 specifikt analyserade ämnena. Det kan vara bra att veta att en vara eller produkt kan innehålla PFAS även om resultaten av specifika ämnen skulle indikera att det inte finns någon PFAS. Analyserna i studien utfördes av NILU (Norwegian Institute for Air Research) och Örebro universitet. 

Länk till KemIs nyhetstext 

PM 2/22: PFASs in chemical products and textiles

Rapport från Nordiska ministerrådet om analysmetoder för PFAS

Lisa Skedung
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2023-02-24

2022-04-20

2022-03-18

2022-02-18

2022-02-18

2022-02-14

2022-01-27

2022-01-18

2021-12-16

2021-09-30

2021-08-30

2021-08-18

2021-07-01

2021-07-01

2021-07-01

2021-04-30

2021-04-30

2021-04-15

2021-03-29

2021-03-18

2021-03-02

2021-03-02

2020-12-22

2020-12-22

2020-12-11

2020-12-11

2020-12-11

2020-06-04

2020-05-28

2020-05-26

2020-05-25

2020-02-20

2020-02-20

2019-12-18

2019-10-18

2019-10-18

2019-10-01

2019-10-01

2019-09-06

2019-09-05

2019-09-05

2019-09-04

2019-08-13

2019-07-02

2019-06-28

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13