Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
NFC pilot
Foto: Johan Olsson

Metodik för säkra och hållbara material

Safe and sustainable by design (SSbD) är ett ramverk som är under utveckling av EU:s Joint Research Center, med syfte att främja innovation och utveckling av säkra och hållbara kemikalier, processer och material. I RISE kunskapsplattform Safe and Sustainable by Design utforskar vi möjligheten att omsätta ramverket i praktiken.

För att övergå till en säkrare mer hållbar framtid måste vi ändra hur vi producerar kemikalier och material. I stället för att slösa med resurser och använda farliga ämnen, behöver vi minska resursanvändning, röra oss från olja, återvinna det vi kan och välja säkrare mer hållbara kemikalier och material. Men för att göra en sådan förändring i praktiken behöver vi utveckla alternativ som även fungerar bra tekniskt och är ekonomiskt gångbara. Företag står inför utmanande beslut där de behöver väga olika faktorer inom flera expertisområden och ta beslut för den bästa, mest långsiktigt hållbara lösningen.

I RISE kunskapsplattform Safe and Sustainable by Design (tidigare Materialomställning för hållbara, säkra och giftfria material) är målet att bygga en tvärdisciplinär verktygslåda och plattform med experter som kan vägleda i olika stadier i innovation och utveckling. Till hjälp har vi EU:s ramverk "Safe and Sustainable by Design" (SSbD) som ämnar just för detta. Innehållet i ramverket är egentligen inget nytt. Vi behöver analysera toxicitet hos det vi producerar, arbetsmiljön i produktion, risk i användarfasen och hållbarhet ur ett livscykelperspektiv. Utmaningen är hur vi knyter ihop kompetenser och visualiserar ett gemensamt resultat för att ge omfattande, vetenskaplig vägledning.

Några av projektets aktiviteter:

  • Fallstudier för att tydliggöra hur RISE kompetenser inom material- och processutveckling, toxikologi, livscykelanalys, teknoekonomi och policyutveckling kan kombineras till en tvärvetenskaplig verktygslåda för säker och hållbar innovation.
  • Utveckling av arbetsmetodik för att omsätta ramverket för Safe and sustainable by design i praktiken. Framtagning av mallar, checklistor och verktyg för visualisering av resultat.
  • Identifiera och fylla kunskapsgap, baserat på industrins och samhällets behovsbild, exempelvis genom utveckling och validering av analys- och utvärderingsmetoder.

Sammanfattning

Projektnamn

Safe & Sustainable by Design

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Huvudmannaskap

Projektstart

Varaktighet

7 år

Total budget

15 MSEK

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Anna-Karin Hellström

Forskare

+46 10 228 42 82

Läs mer om Anna-Karin

Kontakta Anna-Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.