Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Omställningslyftet – kostnadsfritt stöd för ditt företags hållbarhetsutveckling

Genom Omställningslyftet kan ditt företag få rådgivning och expertstöd i ert affärsdrivna hållbarhetsarbete och framtidsomställning.  

Här får ni tillgång till IUC:s och Energikontorens rådgivare och coacher samt till RISE:s och IVL:s experter och forskare. Vi finns på plats i hela Sverige för att möta ditt företags omställningsbehov – där ni står just nu. 

Du kommer enklast i kontakt med oss genom anmälningsformuläret.  

Omställningslyftet riktar sig till alla små och medelstora företag i Sverige, och de som deltar i aktiviteter gör det med statligt stöd från Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Det innebär att stödet är kostnadsfritt och ditt företag signerar ett intyg om försumbart stöd

Samtliga aktiviteter inom Omställningslyftet behöver genomföras senast 31/8 för att vara kostnadsfria.