Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Så ställer vi om byggbranschen

Hela Sverige har påbörjat en spännande omställningsresa för att bidra till ett hållbart samhälle. Omställningen av bygg- och anläggningsbranschen är helt avgörande för att vi ska nå klimatmålen samt för byggföretagens affär och fortsatta konkurrenskraft.

Bygg- och anläggningsbranschen står inför stora klimatutmaningar de kommande åren. Själva byggverksamheten står för 50 procent av utsläppen inom branschen som har ett totalt klimatavtryck som motsvarar alla Sveriges inrikestransporter måste branschen snabbt tänka om och tänka nytt. Detta gäller inte minst de stora utsläppen och energianvändningen som kommer från de materialen som används samt de transporter som krävs för att frakta allt material till och från byggplatsen.

En stor del av branschens klimatomställning handlar om att hitta mer hållbara lösningar för varje byggprojekts hela livscykel, från nybyggnation till förvaltning och nyttjande till renovering och ombyggnation. För att uppnå detta krävs att hela branschen hittar nya affärsmodeller, cirkulära processer samt innovativa materialval och klimatsmarta lösningar. Alla måste ta sitt ansvar och samverka över hela värdekedjan för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.