Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Förbered ditt lantbruk för framtiden

Sveriges lantbruk står för cirka 13 procent av landets utsläpp av växthusgaser. För ett livskraftigt och hållbart lantbruk krävs en omfattande omställning.

Majoriteten av lantbrukens utsläpp kommer från markanvändning och djurhållning där metanutsläpp från idisslare och lustgasutsläpp från odlade marker tilllhör de största posterna. Det är en utmaning att minska dessa utsläpp på kort sikt, men intensiv forskning och utveckling pågår för att hitta lösningar.

Det finns dock flera områden där du som lantbrukare kan minska din miljöpåverkan betydligt. Detta innefattar bland annat en minskad användning av fossilt mineralgödsel, ett byte till fossilfria drivmedel i lantbruks- och arbetsmaskiner, samt att ytnyttja förnybar energi och energieffektiva metoder för uppvärmning av lokaler, stallar och växthus, och även för torkning av spannmål.

Omställningslyftet erbjuder kostnadsfri rådgivning och expertstöd till små och medelstora företag inom dessa sektorer över hela Sverige, med målet att främja en affärsdriven hållbarhetsutveckling.

Scrolla ner för att få mer kunskap inom lant-, skogs & jordbruk.