Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Trendspaningar från RISE

Vilka är trenderna som ska bidra till omställningen mot ökad hållbarhet och cirkularitet inom samhälle och industri? I våra återkommande trendspaningar har vi samlat kunskap, insikter, forskning och omvärldsanalys inom ett antal områden/branscher. Välkommen att lyssna in och ta del av trendspaningarna. 

Trendspaningarna kan användas som del i ert underlag för nästa års verksamhetsplanering för att prioritera era framtida satsningar och/eller för att säkerställa att ni är har rätt kompetens och kapacitet för vad som väntar runt hörnet.

Trendspaning – Framtidens matsystem

Ur varje utmaning växer nya lösningar och beteenden. I denna trendspaning riktar vi blicken mot vad som väntar runt hörnet. Vad krävs för att skapa ett hållbart matsystem? Trendseminariet som hålls den 5 december 2023 kl 11-12 och ger en kort summering av trendrapporten Runt hörnet – Framtidens matsystem. Varje område presenteras kort och därefter följer ett samtal med medverkande experter om konsekvenser och möjligheter. 

Läs mer

 

Framtidens material och produkter

Vi befinner oss i en omvälvande tid där vi ständigt omprövar hur vi använder material. Att navigera i denna övergång, samtidigt som vi måste hantera både den linjära och cirkulära ekonomin, innebär stora utmaningar. I denna årliga trendrapport analyserar vi behov, utmaningar och möjligheter inom materialomställning.

Läs mer

 

En framsyn om samhällsbyggnad

Att navigera i en osäker omvärld och att skapa möjligheter för omställning kan vara en svår uppgift. I denna framsyn riktar vi blicken för att se vad som väntar runt hörnet och målar upp tre alternativa scenarier för framtidens samhällsbyggande 2030.

Läs mer

 

Det nya energilandskapet - politik, konflikter och innovation

Energifrågorna har sällan skapat så mycket engagemang som nu. År 2022 har vi sett  prisrekord för både el och drivmedel, omsvängningar i politik och styrmedel och en allt mer tydlig koppling mellan energi- och säkerhetsfrågorna. Detta samtidigt som klimatförändringarna fortsätter och rekordtorka slår hårt mot både vatten- och energiförsörjningen. Hur ser det framtida energilandskapet ut och vilka innovationer behöves för att driva på omställningen till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem?

Läs mer

 

Materialförsörjning för framtidens fordon

När bilhandlaren ska hantera uppgraderingar istället för att sälja nyproducerade bilar och mycket går mot utveckling av tjänster för framtidens fordon. Vilka nya affärsmodeller behövs? Hur ska underleverantörer av fordonskomponenter bidra till en förlängd materialanvändning när livslängden på en bil behöver öka? Hur ska rätt materialkvaliteter och flöden uppnås? 

Läs mer

 

Klimatneutrala städer och samhällen

Vi lever i en alltmer osäker tillvaro präglad av sanktioner, skakighet på börsen och ökad debatt kring säkerhetspolitiken. Dessutom kommer omställningen från fossilberoende till förnybara energikällor att behöva skyndas på. Vilka trender skapar nya förutsättningar för hur vi kan bygga klimatneutrala städer och samhällen?

Läs mer

 

Framtidens hållbara livsmiljöer

Coronapandemin och en ökad klimatmedvetenhet har förändrat våra grundläggande värderingar och livsstilar. Den digitala tekniken möjliggör virtuella möten och distansarbete. Delat ägande och mobilitetstjänster effektiviserar utnyttjandet av resurser. Optimering av energisystem och energieffektiva byggnader hjälper till i omställningen mot klimatneutrala städer.

Läs mer