Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Visselblåsartjänst

Som intressent till RISE har du en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot lagstiftningen eller mot våra etiska riktlinjer.

Genom att lämna information ger du oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Vid oegentligheter ska främst vår visselblåsartjänst användas. Denna tjänst tillhandahålls av en extern part, WhistleB.

Du når rapporteringsformuläret, som är en del av det kommunikationsverktyg som används inom vår visselblåsartjänst, på https://report.whistleb.com/rise. I verktyget erbjuds möjligheten att lämna information anonymt. Inkomna svar tas emot i verktyget och utreds sedan internt av särskilt därtill utsedda personer. 

Om du föredrar att rapportera muntligt kan du kontakta Susanne Berens Olsson, chefsjurist,  eller Susanna Ribrant, förhandlingschef arbetsmiljö och arbetsrätt, som nås via växeln på telefonnummer 010-516 50 00.
 

WhistleB

WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Det går därför inte att spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utpekade individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.

Mer information

Frågor & svar om WhistleB