Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Tillståndsprocesser

Process att få ett miljötillstånd på plats kan vara långdragen och krävande. Ett steg mot en effektivare process är att skaffa sig mer kunskap om hur arbetet går till, innehållet i den och vilka aktörer som är involverade. 

Så här underlättar du dina tillståndsprocesser 

Processen att få ett miljötillstånd kan vara lång och krävande för dig som företagare. För att göra den mer effektiv är det viktigt att du skaffar dig mer kunskap om hur arbetet går till, innehållet i den och vilka aktörer som är involverade. Tillståndsprocesser och behov av miljötillstånd berör i princip alla branscher. Det är huvudsakligen verksamhetens storlek och miljöpåverkan som avgör om miljötillstånd krävs. Alla tillståndspliktiga verksamheter listas i Miljöprövningsförordningen (2013:251). Tillstånd kan krävas för allt från djurhållning till kemisk industri, täkter och vindkraft. Även mindre miljöpåverkande verksamheter kan vara anmälningspliktiga.  

Vad är en tillståndsprocess enligt miljöbalken? 

En tillståndsprocess enligt miljöbalken innebär att din verksamhet prövas mot de krav som ställs i lagen. Processen utmynnar oftast i ett tillstånd med villkor som reglerar hur din verksamhet ska bedrivas och vilken miljöpåverkan som kan tillåtas. Tillståndet gör det tydligt för alla vad som gäller för den tillståndsgivna verksamheten. Processen kräver en noggrann undersökning av verksamhetens potentiella påverkan på bland annat människor, djur och växter i området. En viktig del är att processen sker i samråd med myndigheter, närboende, allmänhet och andra berörda för att samla in synpunkter. Resultatet från undersökningar och samråd sammanställs och ligger till grund för din ansökan om miljötillstånd. Om verksamhetens miljöpåverkan anses vara omfattande krävs även en miljökonsekvensbeskrivning. När ansökan har prövats utfärdas miljötillstånd och ditt projekt kan gå vidare. 

Tilltåndsprocess modell
Förenklad illustration av tillståndsprocessen

Undvik “kompletteringsträsket”  

Processen att få ett miljötillstånd kan bli långdragen och krävande. För att underlätta processen och undvika “kompletteringsträsket” är det viktigt att så mycket information som möjligt finns tillgänglig för dig så tidigt som möjligt. För att göra den mer effektiv är det viktigt att du som företagare skaffar dig mer kunskap om hur arbetet går till, innehållet i den och vilka aktörer som är involverade.  

Scrolla ner för att få mer kunskap om tillståndsprocesser.