Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Livsmedelsbranschens energieffektivisering

Energifrågan har blivit alltmer central inom livsmedelsindustrin och det finns mycket du som företagare i branschen kan göra för att spara energi.

Processer som torkning, transporter, förädling, tillverkning och lagring kräver alla stora mängder energi. Energieffektivisering kan ske på många olika sätt. Några uppenbara områden innefattar att minimera uppenbart slöseri, minska tomgångsförbrukningen, reducera användningen av fossila bränslen och att granska vilka processer som drar energi utan att skapa nytta.

Större åtgärder kan även inkludera driftoptimering, förbättrat underhåll, anpassade drifttider, minskning av drifttid och finjustering av produktions- och stödprocesser. Stora vinster finns även i att effektivisera effektuttaget, det vill säga att minska maxuttag, identifiera topplaster och arbeta med laststyrning. Specifikt för livsmedelsindustrin finns det möjligheter att optimera de varma processerna och utnyttja restvärme.

Vattenanvändningen är ofta hög inom livsmedelsprocesser, vilket skapar utrymme för att minska användningen av varmvatten och finjustera temperaturen efter specifika behov. Frysrum kan även effektiviseras genom bättre isolering, effektiva klimatskärmar och portar, belysning som inte genererar värme, samt beteenden som minimerar energiförluster.

Hur kan du och ditt företag spara energi?

Inom Omställningslyftet har vi en bred expertis inom livsmedel och energieffektivisering. Läs mer nedan.