Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Substitution - utfasning av skadliga kemikalier

Substitution handlar om att fasa ut skadliga kemikalier ur sin produkt och sina processer och hitta alternativa lösningar.  

Användningen och produktionen av kemikalier ökar kraftigt och har en negativ påverkan på människors hälsa, miljön och kostar samhället och företag stora pengar. Även om kunskapen om kemikaliers påverkan på miljön hela tiden ökar så återstår och uppkommer ständigt nya utmaningar.

Det finns många ämnen som har en stor hälso- och miljöpåverkan och som finns i våra hem och i de produkter vi använder i vår vardag. Till exempel lim, färg, lack och plaster innehåller ofta sådana ämnen och de kan fungera som mjukgörare, lösningsmedel, flamskyddsmedel etc. Ofta känner inte ens den som säljer varan till att ämnena förekommer. Orsaken till detta är att värdekedjorna ofta är långa och komplexa samt att det idag inte finns något lagkrav på att redovisa hela innehållet i produkter. Ämnen med hälso- och miljöskadliga egenskaper kan också förekomma i en vara utan att man tillsatt dem aktivt, det kan vara kontamination från processen eller att råvaror i sig innehåller sådana ämnen. 

Det kanske mest omdebatterade ämnet nu är PFAS. PFAS är en grupp syntetiskt framställda kemikalier som används brett i samhället, inte bryts ned i naturen och kan leda till en rad hälsoproblem. PFAS upptäcks ständigt i nya produktgrupper, inte minst i olika konsumentprodukter som till exempel textilprodukter, elektronik och nonstickbeläggningar i husgeråd. Man har också hittat det i kosmetika, färg, rengöringsmedel, skidvalla, förpackningar och som tillsats i många plaster. 

Substitution går ut på att identifiera vilka ämnen som ingår i en produkt, process eller värdekedja, utvärdera ämnenas inverkan på människors hälsa och miljön och att hitta möjliga alternativa lösningar. Det kan vara att hitta en ny mindre farlig lösning på det som efterfrågas, byta ut ett farligt ämne mot ett mindre farligt, att minska eller eliminera behovet av att använda ämnet genom byte av metod, teknik eller material, eller genom att hitta en helt ny lösning på det som efterfrågas.  

När man utvärderar vilka alternativ som är bäst för att kunna genomföra en substitution behöver man också ta hänsyn till vad som är praktiskt och ekonomiskt möjligt och säkerställa så att substitutionen inte påverkar kvaliteten negativt.