Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Den svenska wellpappfabriken med hållbarhet i fokus

Crispo Paper i Tibro är en wellpappfabrik som producerar miljontals förpackningar till svenska företag varje år. Företaget startade 2009 och verksamheten jobbar målmedvetet med olika insatser inom hållbarhets- och energiområdet. Nu är företaget med i Omställningslyftet, främst för att hitta optimala lösningar inom energianvändning tillsammans med Energikontor Väst

- Vi har tydliga mål i vårt hållbarhetsarbete och därför är det perfekt att få experthjälp via Omställningslyftet och Energikontor Väst. Det kommer hjälpa oss att ta nästa steg i vår utveckling för företaget, säger Joel Lindgren, vd på Crispo Paper. 

Som en del i företagets hållbarhetsarbete så används endast högkvalitativ råvara från närliggande skogar som är FSC®-certifierad vilket innebär att skogen återplanteras. 

- Materialet och råvaran är väldigt viktiga för att uppnå rätt kvalitet på produkterna. Det gör också att vi kan erbjuda en stor bredd i vårt sortiment. Vi har också en personlig kontakt med våra kunder vilket uppskattas och det gör att vi kan hjälpa kunderna genom hela processen, från produktutveckling och planering till produktion. Att arbeta för en omställning till en hållbar verksamhet är otroligt viktigt och vi ser det både som vårt ansvar utifrån ett samhällsperspektiv, och som en stor konkurrensfördel, säger Joel Lindgren. 

Genomgående har vi gjort ganska små men smarta insatser för att förbättra helheten i fabriken.

Joel Lindgren

Återanvändning av material och energi

Under 2021 driftsatte Crispo Paper en ny spillhanteringsanläggning för att kunna ta vara på materialspillet som uppstår under produktionen av wellpappen.

- Förra året investerade vi dessutom i en ny pelletspanna som var en del av Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. Vi gick från att elda med olja till biobränsle vilket reducerade våra koldioxidutsläpp rejält och det var en satsning vi inte hade kunnat göra utan stöttningen via Klimatklivet. På lång sikt kommer sådana satsningar vara en viktig del i utvecklingen av företaget och att stärka vår konkurrenskraft, precis som Omställningslyftet, säger Joel Lindgren, vd på Crispo Paper. 

Smarta åtgärder ger mycket tillbaka

En del i Crispo Papers hållbarhetsarbete är att korta ned produkternas transportsträcka. 80 procent av försäljningen har kortare transportsträcka än 20 mil från fabriken i Tibro. Totalt arbetar 18 anställda i Tibro och omsättningen för 2022 blev cirka 85 miljoner kronor. Crispo Paper är en del av S-pack koncernen med huvudkontor i Mölndal.

- Genomgående har vi gjort ganska små men smarta insatser för att förbättra helheten i fabriken. Vi har exempelvis bytt ut all belysning till led i fastigheten och laddar våra truckar med timer när elen är som billigast. Det handlar om att tänka smart och hålla nere kostnadstopparna i energiförsörjningen, berättar Joel Lindgren. 

Investeringar i solenergi

Koncernens huvudlager och kontor i Mölndal på 13 500 kvadratmeter installerade en solcellsanläggning under 2022 vilket gör fastigheten helt självförsörjande på solenergi, berättar Joel Lindgren. Då han även är ansvarig för samtliga fastigheter inom koncernen så finns det många synergier mellan bolagen. 

- I den stora fastigheten i Mölndal kan vi styra värme, ventilation med mera via en digital portal vilket är väldigt smidigt, det spar mycket energi, pengar och även tid för oss i företaget. Tanken är att alla fastigheter inom koncernen ska fungera på samma sätt i framtiden, även fabriken i Tibro, berättar han. 

Inom Omställningslyftet har Crispo Paper fått stöttning av Energikontor Väst med kunskap och tips på förbättringar. 

- De är ett företag som arbetar målmedvetet med energiförbättringar och hållbarhet så det är inspirerande att kunna stötta dem med vår kunskap, berättar Magnus Flink, rådgivare på Energikontor Väst. 

En annan sak som Crispo Paper laborerar med är materialutveckling. 

- Vi testar nya material och framför allt tittar vi på möjligheten att minska ytvikten på pappret men bibehålla samma kvalitet som tidigare. Vårt största fokus är dock att producera så effektivt som möjligt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det vill säga både utifrån de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska aspekterna. För oss är det lika viktigt att arbeta med energieffektiviserande åtgärder som att fokusera på en god arbetsmiljö för vår personal, säger Joel Lindgren och avslutar: 

- Vi ser fram emot att utveckla företaget ytterligare och fortsätta våra satsningar på en hållbar verksamhet. Vi investerade nyligen i mer mark intill fabriken i Tibro vilket ger oss ännu fler möjligheter att vidareutveckla verksamheten.