Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Industriell och urban symbios

Industriell och urban symbios handlar om att skapa kopplingar som gör att avfall, restströmmar eller överskott från en verksamhet blir en resurs i andra verksamheter. 

Ett verktyg för hållbar samverkan och omställning

Industriell och urban symbios (IUS) är en form för samverkan och ett verktyg för en mer effektiv och hållbar resursanvändning. Modellen tar inspiration från naturens biologiska symbioser där två eller flera arter utbyter material, energi eller information på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt. Genom samverkan och utbyte skapas mervärde och nya möjligheter, samt minskade kostnader och avfall. Industriell och urban symbios ett mycket viktigt medel för att skapa en mer cirkulär ekonomi. 

Trots resurs- och energieffektiva processer uppstår nästan alltid överskott, spill eller avfallsströmmar. Ett sågverk kommer till exempel att alltid generera bark, flis och spån, och en tillverkande industri kommer generera spill, värme. emballagematerial med mera. Men vad som anses vara ett avfall i en verksamhet kan vara en resurs eller råvara för en annan. Flis och spån kan eldas och skapa värme, men samtidigt försvinner resursen ur systemet. Värdet på råvaran kan bättre bevaras genom att till exempel användas i massaindustrin, som råvara för träfiberisolering, eller i en liknande process där av värdet av råvaran bevaras. På så vis kan vi skapa en mer cirkulär ekonomi. Likväl kan lokaler, transporter, kompetens eller andra resurser delas på ett för alla fördelaktigt vis mellan verksamheter. 

Vad har din verksamhet att tjäna på symbios?

Hur ser det ut i din verksamhet? Köper ni in råvaror som kanske finns som restflöde i en annan verksamhet? Betalar ni för att bli av med avfall, och innebär det kostsamma och långa transporter? Genom att se över sin egen verksamhet, skaffa sig insyn i andra närliggande verksamheter, och genom att organisera sig i nätverk uppstår möjligheter till symbios. Ofta finns det även hjälp att få, till exempel via kommunen eller andra aktörer, som gärna stöttar och driver symbiosnätverk. 

Scrolla vidare för att få mer kunskap om industriell och urban symbios