Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Mot en hållbar fastighetsbransch

Sverige har redan gjort avsevärda framsteg i omställningen mot en hållbar bygg- och fastighetsbransch. Men det finns fortfarande mycket att göra, särskilt när det gäller att öka energieffektiviteten vid både nybyggnation och ombyggnation.

Ni som fastighetsförvaltare har redan tagit ett stort kliv i omställningen till en mer hållbar fastighetsbransch. Sedan 1990 har 92 procent av utsläppen från uppvärmning försvunnit genom utfasningen av oljepannor. Men fortfarande finns det mycket kvar att göra, inte minst inom materialval och energieffektivisering vid både ny- och ombyggnation. 

Om vi bortser från framställningen av byggnadsmaterial står byggnationsfasen för cirka hälften av en byggnads totala miljöpåverkan och utsläpp. Den andra hälften uppstår genom användning och förvaltning. Vid nybyggnation är det främst materialvalen som ger störst miljöpåverkan. Om vi inkluderar materialframställning i ekvationen, står den för cirka 80% av en byggnads totala energi- och miljöpåverkan. Detta understryker vikten av genomtänkt design och materialanvändning, energieffektivitet och välplanerat underhåll. Energianvändningen från fastigheter är ett betydande område, då fastighetsbranschen under 2018 använde 105 TWh energi vilket motsvarar 33 procent av Sveriges totala energianvändning. Uppvärmningen av befintliga byggnader står för merparten av detta. Fastigheter som är resurseffektiva, miljövänliga och anpassningsbara är inte bara bra för miljön utan även för bokslutet.

Scrolla ner för att hitta mer kunskapsmaterial inom bygg- och fastighetsfrågor som kan bidra till din företags omställningsresa.