Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Projektpartners

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Partners i Omställningslyftet

  • Energikontoren Sverige är den samlade kraften av landets 16 regionala energikontor. Energikontoren är en opartisk samverkanspartner som utifrån ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv, skapar konkreta och relevanta aktiviteter som ökar takten i energi- och klimatomställningen.
  • IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet som arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen.
  • IUC– Industriella UtvecklingsCentra är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. IUC arbetar för att ständigt stärka samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi, regionala och nationella organisationer och myndigheter.
  • RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.
  • SISP Swedish Incubators & Science Parks är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks med 61 medlemmar över hela Sverige. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring.
  • Södertälje Science Park är en nationell nod för hållbar produktion. Genom samarbete mellan industri, akademi och offentlig sektor skapar och utvecklar SuPr:s partners nya idéer, metoder och affärsmodeller. 
  • Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige genom att stärka företag och regioner. Tillväxtverket erbjuder kunskap, nätverk och finansiering som ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. 

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) är ett av de viktigaste instrumenten för sammanhållningspolitiken. Dess syfte är att minska skillnaderna i utveckling mellan de europeiska regionerna och att förbättra levnadsstandarden i de minst gynnade regionerna.

Läs mer om bakgrunden till Omställningslyftet 

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)