Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Livscykelanalys för mer hållbara byggprojekt

Med en Livscykelanalys kan man kartlägga ett byggnadsverks eller en anläggnings klimatpåverkan under hela dess livscykel, från råvaruutvinning till avfallshantering. I byggbranschen kan denna metod hjälpa företag och arkitekter att minska både kostnader och den totala miljöpåverkan av ett projekt.

I byggbranschen används LCA för att jämföra olika byggmaterial, konstruktionsmetoder och byggtekniker med avseende på deras miljöpåverkan. LCA kan därför hjälpa byggföretag och arkitekter att välja mer hållbara alternativ och minska den totala miljöpåverkan av ett projekt.

Vidare kan LCA hjälpa till att identifiera de mest kritiska stegen och komponenterna i livscykeln för ett projekt, såsom råvaruutvinning, tillverkning, transport, montering och avfallshantering. Detta hjälper företag, projektledare och arkitekter att fokusera på de områden och de material där det finns störst potential att uppnå minskad miljöpåverkan.

LCA kan också användas för att jämföra olika byggmaterial och konstruktionsmetoder för att hitta hållbara alternativ med minimerad miljöpåverkan, vilket kan leda till minskade kostnader, på kort eller lång sikt, för projektet samtidigt som det gynnar miljön. Dessutom kan LCA säkerställa att ett projekt uppfyller alla olika miljökrav och certifieringssystem, vilket kan vara avgörande för att få bygglov och finansiering.

Vad är en livscykelanalys (LCA) för en byggnad? Se filmklippet nedan från IVL. 

Livscykelanalys, LCA, är en metod att beräkna miljöpåverkan från en byggnads hela livslängd. En sådan kan ge bra beslutsunderlag för att minska en byggnads klimat- och miljöpåverkan. Åsa Thrysin, expert på hållbart byggande vid IVL Svenska Miljöinstitutet berättar mer om hur en LCA eller klimatdeklaration fungerar och vad som är viktigt för beräkningarna. Filmen ingår i projektet Kunskapshöjning för byggbranschen inom LCA och klimatpåverkan och är finansierad av Formas.

Vill du hjälpa ditt företag minska sina kostnader och miljöpåverkan?

LCA är en komplex, tids- och resurskrävande process, speciellt då ett byggprojekt innehåller många olika komponenter, material och byggnadsmetoder. Nedan hittar du exempel på kunskaper som kan hjälpa ditt företag att minska kostnaderna och miljöpåverkan.