Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Insikter & rapporter från Omställningslyftet

Insikter från vägens gång

Här finner du de insiktsmaterial och rapporter som Omställningslyftet tagit fram längs vägens gång. Se dem som nedslag i ett pågående arbete med snabb utveckling, snarare än polerade slutprodukter. 

Näringslivets omställning – Nulägesrapport november 2023

Inom ramen för Omställningslyftet deltog 1 002 företag i omställningsintervjuer och delade sin bild av att vara i transformation. Urvalet speglar väl företagslandskapet av små och medelstora företag i Sverige – deltog gjorde 449 industribolag och 553 tjänstebolag; 346 micro, 407 små och 249 medelstora bolag; från samtliga regioner i Sverige. Ladda ner rapporten nedan. 

Omställningslyftets målgruppsinsikter

En sammanställning från oktober 2022 av nyligen publicerade rapporter som tillsammans omfattar 1850 intervjuer med små och medelstora företag ger en inblick i projekts målgrupp – inställning, nuläge och uttryckta behov framåt i relation till omställning. Ladda ner analysen nedan. 

500 omställningsintervjuer med industriella SMF

Rapporterna nedan är ett nedslag under perioden september 2022-juli 2023 och omfattar intervjuer med 500 små och medelstora industriföretag över hela landet som ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige har tagit fram de fyra rapporterna om hur Sveriges små och medelstora industriföretag arbetar med hållbarhet. Rapporterna bygger på intervjuer som genomförts inom ramen för Omställningslyftet. Läs mer på IUC eller ladda ner rapporterna direkt nedan. 

Johanna Hallin

Kontaktperson

Johanna Hallin

Senior projektledare

+46 70 763 12 81

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.