Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Hållbart ledarskap

 

Denna föreläsningsserie är en introduktion till olika aspekter som kan hjälpa dig och ditt företag att bygga hållbara arbetsplatser och arbetsliv för framtiden.

En framtida hållbar arbetsplats

Fokus i föreläsningsserien är att undersöka hur ökad digitalisering, hybridarbete, global uppvärmning och snabba förändringar i kriser som covid-19, påverkar hur vi behöver leda oss själva och andra, organisera vårt arbete och bygga arbetsmiljöer för en hållbar framtid.

Föreläsningsserien består av 8 föreläsningar. Varje föreläsning är cirka 20 minuter lång och är uppdelad i 3 delar: föreläsning, frågor för reflektion och en praktisk övning.  Du kan se föreläsningarna ensam eller tillsammans med kollegor. Eftersom varje föreläsning uppmuntrar till diskussion och har en praktisk övning som kan skapa förutsättningar för ett gemensamt lärande kan de vara positivt att se den tillsammans med dina kollegor.

Föreläsningarna handlar om följande ämnen:

  1. Framtidens arbete och arbetsliv
  2. Grön omställning och hållbart arbetsliv
  3. Självledarskap för hållbar framtida arbetsplats
  4. Ledarskap för hållbar framtida arbetsplats
  5. Inkluderande innovation och ledarskap
  6. Design av framtidens ergonomiska arbetsplatser
  7. Mätning för hållbara arbetsplatser 
  8. Det nya normala (hybrida) arbetslivet

1. Framtidens arbete och arbetsliv med Peter Ljungstrand

I föreläsningen introduceras några viktiga samhällstrender och Peter Ljungstrand utforskar hur de påverkar våra organisationer och vårt arbetsliv. Han diskuterar också hur vi behöver anpassa vårt arbete och våra organisationer på grund av en ökad förändringstakt och komplexitet. Sist men inte minst får vi veta hur vi kan använda ny teknik i vårt framtida arbete och vilka effekter tekniken kan ha på oss i framtiden.

 

2. Grön omställning och hållbart arbetsliv med Katrin Skagert

I föreläsningen ges exempel på vad grön omställning kan handla om och hur den kan påverka ett hållbart arbetsliv. Karin Skagert diskuterar hur viktigt ständigt lärande är för att kunna klara av utmaningar med grön omställning och ger också på vad du som företagare kan göra för att klara både grön omställning och ett hållbart arbetsliv.

 

3. Självledarskap för hållbar framtida arbetsplats med Nina Bozic

I föreläsningen förklarar Nina Bozic vad självledarskap är och varför det är viktigt, speciellt för ett hållbart arbetsliv. Hon beskriver även de första stegen man kan göra i utvecklingen av sitt självledarskap och inspirerar med konkreta exempel på praktiker av självledarskap.

 

4. Ledarskap för hållbar framtida arbetsplats med Nina Bozic

Föreläsningen handlar om vilka ledarskapskompetenser vi behöver idag och i framtiden och vilka steg en ledare kan göra för att utveckla de kompetenserna. Nina Bozic ger också inspirerande konkreta exempel på praktiker av ledarskap för en hållbar framtid.

 

5. Inkluderande innovation och ledarskap med Melinda From

Föreläsningen handlar om inkludering, diskrimineringsgrunderna, normer och normkritik. Melinda From förklarar vad psykologisk trygghet är och varför den är viktigt för inkluderingen och ett innovativt arbetsklimat. Hon diskuterasr även hur mångfald och inkludering kan öka innovation och skapa en mer attraktiv arbetsplats.

 

6. Design av framtidens ergonomiska arbetsplatser med Maral Babapour

I denna föreläsning förklarar Maral Babapour olika begrepp kring ergonomi och arbetsplatsutformning. Hon pratar om kopplingen mellan hybrid arbete och framtidens kontor och ger exempel på hur kontorets utformning kan anpassas för att stödja hybrida arbetsformer.

 

7. Mätning för hållbara arbetsplatser med Magnus P Johansson

I föreläsningen pratar Magnus P Johansson om olika syften med att mäta, vad man ska mäta och hur ofta borde vi mäta olika aspekter av hållbara arbetsplatsen. Han förklarar även hur vi kan tolka mätningar av arbetsplatsen och hur vi kan se till att mätning och återkoppling är tydlig kopplat till, och stödjer, önskad förändring och utveckling i ett företag.

 

8. Det nya normala (hybrida) arbetslivet med Anna Willamsson

I den här föreläsningen introduceras du till vad hybridarbete är och hur det påverkar arbetssystemet. Anna Wiliamsson lyfter både möjligheter och utmaningar kopplat till det hybrida arbetet och ger även tips på hur tillämpning av hybridarbete kan gå till. Hybridarbete precis som arbetsmiljö behöver ha sin plats på agendan om hållbart arbetsliv.

 

Kontakt för mer information

Om du vill utforska detta ämne ytterligare genom en workshop, utbildningsprogram, forskningsprojekt eller andra former av samarbete, vänligen kontakta Nina Bozic (nina.bozic@ri.se).  

Nina Bozic

Kontaktperson

Nina Bozic

Forskare

+46 73 322 03 02

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.