Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Energimätning och visualisering

Energikontor Syd och RISE arrangerade i juni 2023 ett webbinarium där vi gick igenom grunderna energimätning, energiledning och visualisering. Nedan kan du titta på de inspelade presentationerna. 

Grunden i att förstå sin energianvändning handlar mycket om tillgången till information och data. Elräkningar och timdata från elbolaget kan säga en del om verksamhetens stora mönster och förbrukning under dygn, veckor eller månader. Men vill vi veta mer om vad som står för användningen, vilka enhetsprocesser, stödprocesser eller beteenden, då behöver vi gå in och mäta. Men insikt uppstår inte direkt från data utan det krävs en presentation och visualisering för att synliggöra mönster och avvikelser. Presentationen och visualiseringen kräver även den en anpassning utifrån användaren och dess perspektiv på verksamheten. Handlar det om processtyrning och kvalitet krävs viss information, fastighetsskötsel behöver en annan, och om det handlar om underlag till ledning för framtida investeringsbeslut krävs ytterligare en annan. 

Energiledning

För att lyckas med energiförbättrande åtgärder krävs inte bara mätning och underlag utan även ett strukturerat arbete med tydliga mål och ansvarsfördelning. Ett energiledningssystem ger arbetsformer för ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att identifiera, utveckla, genomföra och följa upp effektiviseringsåtgärder. Företag som arbetat med energiledningssystem pekar nästan alltid på det systematiska arbetssättet som den stora framgångsfaktorn jämfört med tiden före och efter. Systematisk energiledning och ett energiledningssystem sätter också fokus på energifrågorna i verksamheten genom att högsta ledningen engageras liksom alla medarbetare som kan påverka energiförbrukningen på kort eller lång sikt. Alla verksamheter där energikostnaden påverkar lönsamheten har nytta av ett energiledningssystem. 

Webbinarium, juni 2023

I klippen nedan går vi igenom förutsättningarna för god energimätning med tips för systemuppbyggnad, energiledning och visualisering av energidata. I första filmen introduceras området och seminariet av Energikontor Syd och RISE, i andra filmen presenterar Baosteel Tailored Blanks exempel från verksamheten samt de besparingar och insikter energimätning har gett, och i tredje filmen diskuterar Nordic Energy Audit energiledning och visualisering, samt visar verktyget NEAD. I sista filmen presenterar Petra Edoff från RISE grunderna i energivisualisering, exempel, nyttan och framtida möjligheter. 

Energimätning och visualisering, Introduktion. Energikontor Syd och RISE

 

Energimätning och visualisering, del 1, Baosteel Tailored Blanks

 

Energimätning och visualisering, del 2, Nordic Energy Audit

 

Energimätning och visualisering, del 3, RISE