Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Hållbar gödselanvändning för miljövänligt jordbruk

Konstgödsel innebär flera utmaningar. Fossilfritt mineralgödsel, precisionsodling och optimerad gödsling kan däremot avsevärt minska ett jordbruks klimatpåverkan.

Gödselanvändningens utmaningar speglar mycket av de problem vi står inför med växthusgaser. Vi utvinner kväve från atmosfären och fosfor från marken, element som annars skulle förbli otillgängliga och passiva, och släpper sedan ut dem i ekosystemen. En överdriven mängd av dessa kan orsaka störningar och omfattande skador. Tillverkningsprocessen för gödsel är också energikrävande, vilket bidrar till utsläpp av växthusgaser. Genom att använda hållbart gödsel och precisionsodling kan lantbrukets miljöpåverkan avsevärt reduceras.

Utmaningarna med konstgödsel

Konstgödsel innebär flera utmaningar. För det första används fossila bränslen, som naturgas, för att producera mineralgödsel, vilket kan resultera i växthusgasutsläpp på 3-11 kilo per kilo producerat mineralgödsel. Användningen av kväve bidrar även till utsläpp av lustgas som bildas när det omvandlas i marken. Lustgas har en växthuseffekt som är 300 gånger större än koldioxid, vilket innebär att användningen har tre till fyra gånger så stor klimatpåverkan som tillverkningen.

Ett mer miljövänligt jordbruk

Fossilfritt mineralgödsel, som framställs med förnybar energi, kan däremot minska klimatpåverkan från spannmålsodling med 20 procent. Precisionsodling och optimerad gödsling kan ge en betydande effekt genom minskade markutsläpp av lustgas, men även genom minskat näringsläckage. I Sverige står jordbruket för ungefär hälften av de mänskligt orsakade utsläppen av kväve och fosfor till havet.

Scrolla ner för att få mer kunskap om hållbart gödsel och ett mer miljövänligt jordbruk.