Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Möt framtiden med innovationsledning

Du som företagare kan med hjälp av innovationsledning skapa bättre förutsättningar för dina anställda, team och organisation att förflytta mot och förnya sig för framtiden. Detta är en viktig del i ditt företags och hela Sveriges omställningsresa.

Företag som vet hur de själva kan utvecklas och förnya sig har en stor fördel i dagens omställningstider. Innovationsledning är en beprövad metod som du som företagare kan använda för att framtidssäkra just din verksamhet genom att kontinuerligt och systematiskt identifiera, hantera och implementera insikter för innovativ förnyelse. Det handlar i grund och botten om att leda din verksamhets- och affärsutveckling på ett framtidsorienterat sätt under osäkerhet och att utveckla din förmåga att möta framtiden. Nya hållbarhetskrav från kunder och myndigheter är bara några exempel på drivkrafter som kräver att du som företagare ständigt utvecklas och förnyas.

 

Bli ett framtidsorienterat företag med innovationsledning

Innovationsledning kan bland annat hjälpa ditt företag att:

  • Ligga ett steg före och identifiera nya möjligheter och erbjudanden för dina kunder.
  • Skapa hållbart värde för dina kunder och andra intressenter.
  • Utnyttja din verksamhets styrkor och organisera resurser för innovation.
  • Arbeta effektivare med utveckling och lansering av nya innovativa tjänster, produkter, upplevelser och processer.
  • Skapa ökad handlingskraft och motivation för nödvändig förnyelse.
  • Möt dina kunders outtalade framtida behov på ett bättre sätt.
  • Samarbeta och systematiskt stödja samproduktion, och på så sätt skapa en förflyttning från intention till reellt värde.

Omställningen kräver att du som företagare lär dig agera utifrån förändrade omständigheter, och företag som satsar på just innovationsledning har visat sig prestera bättre. De ökar medarbetarnas engagemang och stärker företagets anpassningsförmåga, hanterar risker på ett smartare sätt och agerar snabbare inför nya möjligheter. För många företag är innovations- och anpassningsförmåga nyckeln till en långsiktigt hållbar affärsmodell.

Inom Omställningslyftet finns en omfattande kompetens inom innovation och innovationsledning, inklusive kunskap om att leda och organisera för innovation, samt utbildning och personcertifiering av innovationsledare.