Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Finansiering för företag

Inom Omställningslyftet finns expertkunskaper inom finansiering av hållbar omställning, bland annat inom cirkulär omställning, omställning av tung industri, innovationsledning, affärsmodellsutveckling och ett brett spann av teknik och teknisk innovation.

När företag i allt större utsträckning går över till cirkulära affärsmodeller, och speciellt sådana som innebär bibehållet ägande av produkten, s.k. produkt-som-tjänst eller funktionsmodeller, kommer förutsättningarna för och behov av finansiering att ändras. 

Finansmarknader, finansaktörer och finansiella instrument kommer också att påverkas. Om den  ekonomin blir mer och mer cirkulär och baseras på principer för slutna materialloopar, långsamma materialflöden och lång produktlivslängd så behöver det återspeglas på den finansiella och monetära sidan så att också dessa flöden blir mer långsiktiga och värdeskapande.

Stöd och bidragsmöjligheter för cirkulär omställning

Var finns pengarna? är en sammanställning av Länsstyrelsen Västra Götaland i samarbete med Västra Götalandsregionen och Skogsstyrelsen. Sammanställningen ger en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var du som företagare hittar mer detaljerad information.

Här nedan hittar du även tips för mer information som rör finansiering av omställning och cirkulära affärsmodeller.