Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Livscykelanalys - en bra metod för att jobba med hållbarhet

Livscykelanalys är en etablerad metod för att mäta en produkts miljöpåverkan i alla steg av livscykeln - från utvinning av råvaror, till produktion, användning samt slutligen som avfall. 

Livscykelanalys (LCA) är en strukturerad metod för att ta reda på och utvärdera en produkts, projekts eller tjänsts miljöavtryck. Analysen visar på miljöpåverkan i alla steg av livscykeln, från utvinning av råvaror, till produktion och användning, samt slutligen hantering av avfall. Analysen ger inte bara insikt den samlade miljöpåverkan utan även vilken del av livscykeln som har störst påverkan. Detta skapar möjligheter för att undersöka och utvärdera en mängd alternativ vilket skapar insikt om vad som kan förbättras för att uppnå störst effekt. 

LCA modell

En komplex process

Att genomföra en komplett LCA är en omfattande process då den sträcker sig ända från utvinningen av råvaran till den slutliga hanteringen av avfall. Kartläggningen av alla material och processer blir då lätt en komplex fråga. Ett första steg kan vara att fundera och skissa på vilka material och processer som ingår och leder fram till en produkt eller tjänst, dess avtryck från råvaror och i användning, vad som händer i livscykelns slut. Att identifiera moment eller material i denna kedja som leder till störst miljöavtryck kan bidra med stor förbättringspotential. 

Scrolla ner för att få veta mer om LCA eller vilken nytta det kan ha för din verksamhet.