Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Effektiv resursanvändning

Omställning av våra resurser

Effektiv resursanvändning är ett övergripande tema för många av de områden där vi vill bli mer hållbara. Det kan till exempel handla om att förbruka mindre el, använda material på ett effektivare vis, minska restflöden, eller utnyttja lokala resurser i en större utsträckning. 

Större mängder överskottsvärme används idag ofta som värmekälla för fjärrvärmenäten, medan mindre mängder, till exempel spillvärme från datacenter, kan till exempel användas för att värma växthus

Scrolla ner för att läsa om kunskap som kopplas till effektiv resursanvändning.