Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Energieffektivisering i bostäder och lokaler

Uppvärmning av bostäder och lokaler kräver mycket energi. Samtidigt finns det många små och stora åtgärder som kan leda till betydande besparingar för dig som är företagare inom bygg- och bostadsbranschen.

Att energieffektivisera en fastighet behöver inte innebära stora investeringar utan även enklare ingrepp kan ge effekt. Till exempel kan en injustering av ventilation och värme minska energianvändningen. Värmeåtervinning och behovsstyrd ventilation kan även installeras för att bättre ta vara på den tillförda värmen. Ineffektiva fläktar och pumpar kan även bytas ut, och det är viktigt att kontrollera att lokaler inte kyls och värms samtidigt.

Hur kan du energieffektivisera dina byggnader?

Det finns mängder med små och stora insatser som kan leda till stora besparingar. Enbart det fokus som energikrisen gav frågan under 2022 ledde till en minskad förbrukning med ca 15%. Alla har att tjäna på att göra bostäder och lokaler mer energieffektiva. Då ca 50% av driftkostnaden av en fastighet kommer från uppvärmning, så finns det stora vinster i att planera för energieffektiva system, helst i projektets tidiga faser. Uppkopplade undercentraler kan bidra med en mängd insikter om hur energiförbrukningen ser ut. Fastigheter kan även fungera som ett laddbart batteri då de har en termisk tröghet. När priset är lägre laddas fastigheten med värme, och när priset och efterfrågan är högre kan det långsamt laddas ur. På så vis kan effekttoppar kapas och bidra till en jämnare användning av el och fjärrvärme.

Energiförbättrande insatser inom energi och uppvärmning minskar inte bara förvaltningskostnaderna utan bidrar även till minskad klimatpåverkan och samhällsnytta. Många banker erbjuder även lägre låneräntor till fastigheter med energiklass A eller B.

Vill du veta mer om hur du kan energieffektivisera dina fastigheter?

Energimyndighetens fria utbildning ”Energismarta fastigheter” och ”Klimatknuffen” kan vara två bra ställen att börja energieffektiviseringsresan på.