Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Hållbar arbetspendling

Hur tar sig dina anställda till arbetet? Är parkeringen ofta full? Persontransporter är den enskilt största orsaken till utsläpp av växthusgaser i Sverige, vilket gör det till en högt prioriterad fråga. 

Frågan om arbetspendling är inte lätt. Självklart ska alla ha möjligheten att ta sig till arbetet på ett kostnads- och tidseffektivt vis. Men, vi måste ändå tänka om. Fram till 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter minska med minst 70 procent jämfört med nivåerna från 2010. Trots reduktionsplikten, vilket innebär en inblandning av förnybara och andra fossilfria drivmedel som minskar utsläppen av växthusgaser, samt en snabbt stigande andel el- och hybridbilar, behöver vi göra mer för att nå målen.

För företag med ett litet direkt klimatavtryck från verksamheten, men med ett stort antal bilpendlande anställda, kan arbetspendling behöva redovisas och adresseras i den nya hållbarhetsrapporteringen som nu införs genom Corporate Social Responsibility Directive (CSRD). 

Förändrade beteenden

En av de enklaste åtgärderna vi kan göra är att se över våra beteenden. Frågan är om vi alltid måste ta bilen? För vissa är bilen ett måste. 2019 pendlade 1,7 miljoner till en annan kommun för att arbeta. Men för andra, som bor närmare arbetsplatsen, går det kanske att resa på ett annat vis? Digitaliseringen har inneburit att vi kan arbeta mer hemifrån och genomföra möten på videolänk, vilket har gett nya möjligheter och minskad behovet av resor. Aktiv arbetspendling som cykling kan skapa mervärden, kollektiv resande kan vara tidseffektivt, och bilpooler kan vara en möjlighet för att knyta sociala kontakter. 

Vad kan du som arbetsgivare göra?

Som arbetsgivare har du som uppgift att värna för dina anställdas hälsa. Aktiv arbetspendling, som till exempel att cykla eller gå till jobbet, kan ge en mängd fördelar, allt från sänkt sjukfrånvaro till ökad kreativitet och produktivitet. Som arbetsgivare och ledare finns det en mängd saker du kan göra för att främja en mer hållbar arbetspendling: 

  • Underlätta för cykelpendling genom att tillhandahålla cykelparkering, omklädningsrum och/eller förmånscykel. 

  • Erbjud en miljövänlig bilpool och arbetsfordon, vilket gör att anställda inte behöver ta en egen bil till jobbet för att utföra ärenden under arbetstid. 

  • Se över snöröjning och framkomligheten, året runt. Många väljer att inte cykla under vintern eller vid dåligt väder på grund av att det upplevs besvärligt eller som en risk. 

  • Eftersom det finns en ekonomisk vinning genom en aktiv arbetspendling kan det finnas möjlighet eller utrymme för belöningar, till exempel att genomförda friskvårdstimmar kan ge extra ledighet.  

  • Prata med anställda och kommunen. Genom en dialog om behov och tillgänglighet till publika transportmedel kan bland annat tidtabeller och busshållplatser justeras. Prata gärna med andra verksamheter i närheten, troligtvis finns det andra med liknande behov. 

  • Uppmuntra till bilpool och samåkning. Det är bra för både miljön och de anställdas plånbok. 

  • Som ledare är det viktigt att vara en förebild och föregå som ett gott exempel. Om chefen tar cykeln till jobbet ökar chansen att andra gör det.