Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Omställning för hållbara installationsföretag

Den digitala föreläsningsserien ”Omställning för hållbara installationsföretag” riktar sig till små och medelstora företag inom installationsbranschen. Föreläsningsserien anordnades av Omställningslyftet tillsammans med Installatörsföretagen.

Introduktion - omställning för installationsföretag. Föreläsning 1. 

Webbinarieserien ger en grundläggande förståelse för hur man som installationsföretag kan minska sin klimatpåverkan och skapa förutsättningar för en hållbar affär. Johan Bergström från RISE hälsar alla välkomna och introducerar föreläsningsserien och berättar vad Omställningslyftet är. Syftet med föreläsningsserien är att skapa insikter och kunskap hos installationsföretag kring affärsdriven omställning.   

Tid 06.50. Helen Magnusson från Installatörsföretagen presenterar Installatörsföretagens arbete och berättar om miljölagen som kom 2018 och vad vi kan göra för att nå klimatmålen. Hon berättar vidare om de olika strategier som finns för små och medelstora företag, den nationella färdplanen samt om lagstiftningen och hållbarhetsredovisning.  

Tid 26.18 Victoria Stigemyr Hill från WSP berättar om klimatpåverkan från installationsmaterial, byggnaders klimatpåverkan och lagkrav, hur stort klimatavtrycket är från installationers material och vad som påverkar klimatavtrycket från installationers material. Hon går också igenom klimatberäkning, vad är det och hur görs det.  

Tid 51.18 Martin Larsson och Per Kempe från RISE berättar om klimatpåverkan från energi, energieffektivisering, om klimatutsläppen, klimatpåverkan och hur dessa kommer att inverka på företags affärer. De pratar också om energieffektiviseringspotential och hinder och ger också tips och råd på energieffektivisering för installationsföretag.  

Grundkurs i klimatkartläggning, GHG-protokollet. Föreläsning 2.

Föreläsningen som hålls av Elin Einarson och Birgit Brunklaus, båda från RISE, fokuserar främst på klimatkartläggning enligt Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet, och dess tillämpning inom företag.  

De presenterar också de olika nivåer av klimatkartläggning, från produktnivå till organisationsnivå och geografisk nivå, och går igenom byggprocessen och interaktionen mellan olika aktörer.  

Det ges även exempel på hur man kan samla in och bearbeta data för att beräkna företagets klimatavtryck.  

Resurseffektivitet och cirkulära lösningar. Föreläsning 3.  

Helen Magnusson från Installationsföretagen ger en kort introduktion till klimatpåverkan från bygg- och anläggningssektorn. Hon pratar om vikten att minska utsläppen och att det finns potential att göra det genom att ändra på hur vi bygger och installerar.  

Tid 04.24. Johanna Andersson från IVL berättar om livscykelanalyser och hur de kan användas för att mäta och minska miljöpåverkan.  

Tid 46.20 Andreas Fränne från utbildningsföretaget Bengt Dahlgren diskuterar praktiska tillämpningar och erfarenheter av att arbeta med livscykelanalyser i sina projekt. Han delar insikter om hur man kan använda dessa analyser för att göra mer hållbara val i bygg- och installationsprocessen.  

Den hållbara affären. Föreläsning 4.  

Therese Rydman från Bravida presenterar hur nya former av mobilitet, digitalisering, innovationsförmåga och möjligheten att komma på nya hållbara arbetssätt, energieffektivisering och cirkuläritet, skapar nya hållbara affärsmöjligheter samtidigt som de bidrar till ett mer hållbart samhälle.  

Tid16.48 Björn Berggren från Sveriges Allmännytta pratar om värdet av omställningen och ger tips på hur du kommer i gång och hur du räknar på dina projekt för att motivera en grönare affär. Verktyget CraveZero, Allmännyttans verktyg för att beräkna värdet av sociala insatser, samt Boverkets LCC verktyg presenteras.